TO PREPARE FOR PÅ SVENSKA

Översättning av "to prepare for" i Svenska

Resultat: 278, Tid: 0.2166

för att förbereda förberedelse för förberedelse inför för förberedelserna för beredda på bereda vägen för förberedelser för

Exempel på To Prepare For i en mening

I leave you now to prepare for the.
Jag lämnar er nu för att förbereda tillbakaresan.
Go and tell my brothers to prepare for m.
Gå och säg mina bröder för att förbereda min avresa.
Plans need to be made to prepare for th.
Det behövs planer som förberedelse för dessa förändringar.
Specific measures to prepare for participation in other EU.
Specifika åtgärder som förberedelse inför deltagande i andra eu­program.
Take the necessary steps to prepare for the conclusion of an agreement w.
Vidta nödvändiga åtgärder för att förbereda ett avtal med europol.
Take the necessary steps to prepare for the conclusion of an agreement w.
Vidta nödvändiga åtgärder för att förbereda ingåendet av ett avtal med europol.
Until we know for sure... we have got to prepare fo.
Tills vi vet säkert, måste vi vara beredda på det värsta.
Such an analysis is needed to prepare for the mid-term review of t.
En sådan rapport behövs för att förbereda halvtidsöversynen.
It's exactly what we need to prepare for.
Det är exakt det vi behöver för att förbereda inför domedagen.
To prepare for their maiden flight, they test their wings and strengthen their fly.
För att förbereda sig testar de vingarna och bygger upp flygmuskler.
To prepare for the future, the union must rely on its a.
För att förbereda framtiden bör unionen utgå från sina regelverk.
To prepare for ablation, there are several steps you.
För att förbereda ablation, det finns flera åtgärder du bör vidta.
Thirdly, changes are necessary to prepare for.
För det tredje är anpassningar nödvändiga för att förbereda framtiden.
This will allow slovakia six months to prepare for the.
Härigenom ges slovakien en tid på sex månader för att förbereda övergången.
She needs time to prepare for wh.
Hon behöver tid att förbereda för vad som kommer.
Tell her to prepare for one, maybe two.
Säg åt henne att förbereda för en, kanska två skadade.
I have to prepare fo.
Jag är beredd på det värsta.
It is important to prepare for the implementation of the.
Viktigt är att förbereda för implementering av tekniken.
To prepare for the piano player and composit.
Att förbereda för aktiviteterna då piano spelas och används för komposition.
As the son of king, itamp039s your time to prepare for t.
Som son till kung, itamp039s din tid att förbereda för striderna.
Sir, FEMA's mission is to prepare fo.
Fema:s uppdrag är att vara beredd på det värsta.
Now come, we have much work ahead of us to prepare for t.
Kom nu, vi har mycket att förbereda för ceremonin.
Our first task is to prepare for a signature of t.
Vår första uppgift är att förbereda ett undertecknande av protokollet.
There is no one single solution to prepare for mar.
Det existerar ingen patentlösning för hur man skall förbereda sig för en liberalisering av marknaden.
We also need to prepare for the euro psyc.
Euron måste man även förbereda sig psykologiskt på.
How to prepare for a healthy.
Hur kan man förbereda sig för en hälsosam graviditet».
I need your facility in order to prepare for a hol.
Jag behöver ditt ställe för att förbereda en helig räkning.
We need to prepare for a potential fast.
Vi måste förbereda för att snabbt kunna evakuera.
I have got to pre.
Jag måste förbreda för den.
It's time to prepare for yöur TV.
Det är dags att förbereda dig inför TV.

Resultat: 278, Tid: 0.2166

SE ÄVEN
Se även
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer