TO REACH OUT PÅ SVENSKA

Översättning av "to reach out" i Svenska

S Synonymer

Resultat: 188, Tid: 0.0633

att nå ut att sträcka ut att nå fram

Exempel på att använda "To Reach Out" i en mening och deras översättningar

We have to find better ways to reach out with.
Vi måste hitta bättre sätt att nå ut med våra resultat.
A smart service, helping companies to reach out with important.
En smart tjänst som hjälper företag att nå ut med viktig information.
Lex, i have tried to reach >.
Lex, jag har försökt att sträcka ut till honom.
I hide in plain sight unable to reach out to people.
Jag gömmer mig oförmögen att nå ut till folk nära mig.
Make efforts to reach out to new au.
Göra insatser för att nå ut till ny publik.
Forestry and to reach out to give krishna co.
Skogsbruk och att nå ut för att ge krishna medvetande.
If he was trying to reach out, maybe he was doing.
Han kanske försökte nå ut, genom att koda det.
Trust me, i need to reach out to fibonacci, so.
Jag behöver nå ut till fibonacci så att vi kan helas.
I tried to reach >.
Jag försökte sträcka ut till dig.
Dominic will have to reach out to.
Dominic kommer att nå ut till dig för att förhandla.
I been trying to reach >.
Jag har försökt få kontakt med honom.
I'm trying t.
Jag försöker sträcka ut en hand.
He's just waiting for you to reach >.
Han väntar bara på att du ska sträcka ut handen till honom.
Living creatures like to reach out and eat.
Levande varelser vill nå ut och äta varandra.
Need you to reach out to your eastern Bl.
Vill att du tar kontakt med dina vänner i östra komplexet.
It needs to reach out and tou.
Det måste nå ut och tryck någon.
I have tried to reach out se.
Jag har försökt nå honom flera gånger.
I need you to reach >.
Jag vill at du får kontakt med deed.
Every cell in my body just wants to reach out and to.
Varenda cell i min kropp vill sträcka sig ut och vidröra nån.
We would like to reach out to anyone who uses a.
Vi vill nå ut till alla som använder en whiteboard.
We need to reach out further for t.
Vi behöver nå ut längre för riktig framgång.
And we want to reach out with.
Och vi vill nå ut med våra resultat.
I just thought you should know... i have a way t.
Du ska veta att jag kan kontakta honom.
To reach out to those who.
Att sträcka oss ut till dem som är rädda.
You know, i waited so long for you t.
Jag väntade så länge på att du skulle ta kontakt.
So maybe we could use that as an opportunity to reach out to th.
Vi kan använda honom för att nå ut till folket.
And maybe i have waited too long t.
Och jag kanske har väntat för länge för att nå henne.
I hope you're not trying t.
Jag hoppas du inte försöker nå henne.
Arvid nilsson chooses C4 PIM to reach out to their market.
Arvid nilsson väljer C4 PIM för att snabbare nå ut med sina produkter.
They have the expertise to reach out to potential users and convert them into use.
De har expertisen att nå ut till potentiella användare och konvertera dem till användare på rentl.

Resultat: 188, Tid: 0.0633

SE ÄVEN
Se även
SYNONYMER

S Synonymer till "to reach out"


to get through
FRASER I ALFABETISK ORDNING

"To reach out" i andra språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer