TO REACH OUT PÅ SVENSKA

Översättning av To reach out i Svenska

Resultat: 354, Tid: 0.066

Exempel på att använda To reach out i en mening och deras översättningar

Happy to reach out to them if you want.
Glad att nå ut till dem om du vill.
Unable to reach out to anyone.
Oförmögen att nå ut till någon.
Lex, I have tried to reach out to him.
Lex, jag har försökt att sträcka ut till honom.
My goal is to reach out with my music to as many as possible.
Mitt mål är att nå ut med min musik till så många som möjligt.
History: The Peace Movements efforts to reach out to the Labour Movement.
Historia: Fredsrörelsens ansträngningar att nå ut till arbetarrörelsen.
We have to find better ways to reach out with our results.
Vi måste hitta bättre sätt att nå ut med våra resultat.
But most of all, a shared urge to reach out to one another.
Men mest av allt, en gemensam längtan att nå ut till varandra.
CRM is a direct and convenient method to reach out to your customers.
CRM är en direkt och bekväm metod för att nå ut till dina kunder.
Social media will be used to reach out to the electorate.
Sociala medier kommer att användas för att nå ut till väljarna.
A smart service, helping companies to reach out with important information.
En smart tjänst som hjälper företag att nå ut med viktig information.
That I would no longer have a family to reach out to.
Att jag inte längre skulle ha en familj att nå ut till.
It proved to be a challenge to reach out with knowledge and practices.
Det visade sig vara en stor utmaning att nå ut med kunskap och arbetssätt.
In this way, we want to reach out to as many people as possible.
På detta sätt vill vi nå ut till så många som möjligt.
Trust me, I need to reach out to Fibonacci, so we can heal.
Jag behöver nå ut till Fibonacci så att vi kan helas.
And then I started to reach out to people.
Sedan började jag nå ut till folk.
Promote e-democracy to reach out to more non-organised youth.
Främja e-demokrati för att nå ut till organiserade ungdomar som står utanför organisationer.
We would like to reach out to anyone who uses a Whiteboard.
Vi vill nå ut till alla som använder en whiteboard.
I tried to reach out to you.
Jag försökte sträcka ut till dig.
To reach out broadly I think we need to find ambassadors.
För att nå ut brett tror jag att vi behöver hitta ambassadörer.
I hide in plain sight unable to reach out to people... Close to me.
Jag gömmer mig oförmögen att nå ut till folk nära mig.
I been trying to reach out to him.
Jag har försökt få kontakt med honom.
We need to reach out further for true success.
Vi behöver nå ut längre för riktig framgång.
I'm trying to reach out.
Jag försöker sträcka ut en hand.
And we want to reach out with our results.
Och vi vill nå ut med våra resultat.
Ms Kornowski uses Apps to reach out to her students.
Ms. Kornowski använder Apps för att hålla kontakt med sina elever.
Living creatures like to reach out and eat each other.
Levande varelser vill nå ut och äta varandra.
Need you to reach out to your Eastern Block friends.
Vill att du tar kontakt med dina vänner i Östra komplexet.
You gotta be, you know, you gotta be able to reach out, Paolo.
Man måste kunna nå ut, Paolo.
It needs to reach out and touch somebody.
Det måste nå ut och tryck någon.
I have tried to reach out several times.
Jag har försökt nå honom flera gånger.

Resultat: 354, Tid: 0.066

Ord för ord översättning


reach
- räckhåll uppnå räckvidd kommer

S Synonymer till "to reach out"


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer