TO SPEAK TO PÅ SVENSKA

Översättning av To speak to i Svenska

Resultat: 1953, Tid: 0.0943

Exempel på att använda To speak to i en mening och deras översättningar

I need to speak to Michael Gray.
Jag måste prata med Michael Gray.
I want to speak to my brother.
Jag vill tala med min bror.
I need to speak to The Lady.
Jag måste prata med Damen.
I need to speak to him alone.
Jag behöver tala med honom ensam.
Starbuck wants to speak to you, sir.
Starbuck vill prata med dig, sir.
I didn't mean to speak to you that way.
Jag menade inte att tala till dig så.
I would like to speak to my attorney.
Jag vill prata med min advokat.
I need to speak to the General immediately.
Jag måste prata med generalen.
I need to speak to eric carlson.
Jag behöver tala med Eric Carlsson.
I am ready to speak to any of them who needs me now.
Jag är beredd att tala till vem som helst av dom som behöver mig nu.
I want to speak to the general myself.- Senator,
Jag vill prata med generalen själv.
Now I would like to ask the President of the Commission to speak to us.
Nu vill jag be kommissionens ordförande att tala till oss.
And I need to speak to my secretary.
Och jag måste prata med min sekreterare.
We need to speak to a lawyer.
Vi behöver tala med en advokat.
I need to speak to the Secret Service field director immediately.
Jag behöver snacka med Secret Service genast.
She would like to speak to you.
Hon vill snacka med dig.
I need to speak to the vice president.
Jag måste prata med vicepresidenten.
The president asked me to speak to everyone about a certain matter.
Presidenten bad mig att prata med alla.
Then, when he came out, he was unable to speak to them.
Därefter, när han kom ut, han var oförmögen att tala till dem.
I want to speak to Miss Hunsecker, please.
Jag vill tala med Miss Hunsecker, tack.
He wants to speak to her.
Han vill prata med henne.
I want to speak to Miss Ellen Whitcomb at New Milford,
Jag vill prata med miss Ellen Whitcomb.
We have come to speak to your wife, actually.
Vi kom faktiskt för att prata med din fru.
I would like to speak to you alone.
Jag vill prata med dig ensam.
He told me never to speak to you of buying her.
Han sa åt mig att aldrig säga till er att han köpte henne.
Now I would ask you to speak to the European Parliament.
Nu vill jag be er att tala till Europaparlamentet.
I need to speak to you.
Jag måste snacka med dig.
I need to speak to my attorney.
Jag behöver tala med min advokat.
Tell Esme to speak to him about it.
Säg till Esme att prata med honom.
I need to speak to Trife.
Jag måste snacka med Trife.

Resultat: 1953, Tid: 0.0943

Ord för ord översättning


speak
- talar pratar säger speak tal

S Synonymer till "to speak to"


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer