TO THE TREATY PÅ SVENSKA

Översättning av to the treaty i Svenska

Resultat: 1519, Tid: 0.0738

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda To The Treaty i en mening och deras översättningar

Products listed in annex i to the treaty, intended for human consumption:.
Produkter i bilaga i till fördraget avsedda som livsmedel:.
Other products of annex i to the treaty(spices etc.).
Övriga produkter i bilaga i till fördraget(kryddor etc.).
An amendment to the treaty, in the form of a new article 94A;
Ett tillägg till fördraget i form av en ny artikel 94a.
Alignment to the treaty on the functioning of the european union(TFEU).
Anpassning till fördraget om europeiska unionens funktionssätt.
Class 1.8: other products of annex i to the treatyspices, etc.
Klass 1.8: övriga produkter i bilaga i till fördragetkryddor etc.
Other products listed in annex i to the treaty(spices, etc.).
Övriga produkter i bilaga i till fördraget(kryddor etc.).
EU accession to the treaty of amity and cooperation in southeast asia.
Eu:s anslutning till fördraget om vänskap och samarbete i sydostasien.
The declaration attached to the treaty concerns expressly the correspondence of the member states.
Den deklaration som fogats till fördraget berör uttryckligen medlemsstaternas korrespondens.
Having regard to the treaty establishing the european community,
Med beaktande av fördraget om upprättandet av europeiska gemenskapen,
Annexes to the treaty establishing a constitution for europe.
Bilagor till fördraget om upprättande av en konstitution för europa.
Having regard to the treaty establishing the european communities,
Med beaktande av fördraget om upprättandet av europeiska gemenskaperna,
COMMUNITIES, having regard to the treaty establishing the european economic community,
Med beaktande av fördraget om upprättandet av europeiska ekonomiska gemenskapen, och.
Having regard to the treaty establishing the european economic community,
Med beaktandet av fördraget om upprättandet av europeiska ekonomiska gemenskapen,
Having regard to the treaty establishing the european community,
Ned beaktande av fördraget om upprättandet av euro-kìska gemenskapen,
Having regard to the treaty establishing the european community,
Med beaktade av fördraget om upprättandet av europeiska gemenskapen,
Having regard to the treaty establishing the european community,
Med beaktande av fördraget om upprättande av europeiska gemenskapen,
Having regard to the treaty establishing the european community,
Met beaktande av fördraget om upprättandet av europeiska gemenskapen,
Having regard to the treaty establishing the european community,
Med beaktande av fördraget om inrättandet av europeiska gemenskapen,
This protocol shall be annexed to the treaty establishing the european community.
Detta protokoll skall fogas till fördraget om upprättandet av europeiska gemenskapen.
Having regard to the treaty establishing the european community,
Med beaktande av fördraget om upprättandet av europeiska unionen,
Having regard to the treaty establishing the european community,
Med beaktande av fördraget om upprättandet av europeiska kommissionen,
Having regard to the treaty establishing the european communities,
Med beaktande av fördraget om upprättandet av europeiska gemenskapen,
Protocols annexed to the treaty establishing a constitution for europe.
Protokoll som fogas till fördraget om upprättande av en konstitution för europa.
Having regard to the treaty establishing the european community,
Med beaktande av fördraget om inrättande av europeiska gemenskapen,
Having regard to the treaty establishing the european community,
Med beaktande av fördraget av upprättandet av europeiska gemenskapen,
Having regard to the treaty establishing the european community,
Med beaktande av fördraget om upprättandet av europeiska gemenskaperna,
Having regard to the treaty establishing the european community,
Med beaktande av upprättandet av fördraget om europeiska gemenskapen,
Having regard to the treaty establishing the european community,
Med beaktandet av fördraget om upprättandet av europeiska gemenskapen,
Having regard to the treaty establishing the european community,
Med beaktande av fördraget om upprättandet europeiska gemenskapen, och.
Having regard to the treaty establishing the european union,
Med beaktande av fördraget om upprättandet av europeiska gemenskapen,

Resultat: 1519, Tid: 0.0738

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"To the treaty" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer