TO THE UNION PÅ SVENSKA

Översättning av to the union i Svenska

S Synonymer

Resultat: 2871, Tid: 0.0949

till unionen (2061) till EU (100) för unionen (69) för EU (12) mot unionens (12)

Exempel på att använda To The Union i en mening och deras översättningar

These companies have visibly increased their exports to the union in 2006 and 2007.
Dessa företag ökade sin export till unionen märkbart under 2006 och 2007.
The member state acceded to the union after 1 january 2013.
Medlemsstaten anslöt sig till unionen efter den 1 januari 2013.
The falkland islands is an associated territory to the union and the rule of law would apply.
Falklandsöarna är associerade till EU, och rättstatsprincipen skulle vara tillämplig.
Accession to the union was after 1 january 2013.
Anslöt sig till unionen efter den 1 januari 2013.

They are specific to the union and often at odds with national interests.
De är utmärkande för unionen och stämmer ofta dåligt överens med nationella intressen.
Volume and price of imports from the PRC to the union and other third countries.
Volym och pris på import från kina till unionen och andra tredjeländer.
It is our immediate duty to seek to restore unity to the union.
Det är vår plikt att omgående söka en enighet i unionen igen.
Previous enlargements have brought benefits both to the union and the member states.
Tidigare utvidgningar har inneburit fördelar både för unionen och medlemsstaterna.
In addition, Pirelli Tyre Co. Ltd noted that the basic regulation did not make any reference to the union customs code.
Pirelli Tyre Co. Ltd noterade dessutom att grundförordningen inte innehöll någon hänvisning till unionens tullkodex.
Have close economic and geographical links to the union;
Ha nära ekonomiska och geografiska förbindelser med unionen.
Effectiveness of the partner's contribution to the union policy process.
Effektivitet i fråga om partner bidras till unionens politiska process.
Let me tum now to the union's relations with the rest of the world.
Jag går nu över till eu:s förbindelser med resten av världen.
The successful support to the union's other sectoral policies.
Framgångsrikt stöd till eu:s övriga politikområden:.
She's coming to the union club.
Hon kommer till union club.
Croatia is expected to accede to the union on 1 july 2013.
Kroatien förväntas ansluta sig till europeiska unionen den 1 juli 2013.
Croatia acceded to the union on 1 july 2013.
Kroatien anslöt sig till europeiska unionen den 1 juli 2013.
Copies of your message will be automatically forwarded to the union and to the IUF secretariat.
Kopior av protestbreven skickas automatiskt till facket och iul:s sekretariat.
Also include the fundamental rights that pertain only to the union's citizens".
Dessutom innehålla de grundläggande rättigheter som endast tillkommer unionens medborgare,
It's a former slave providing information to the union army.
En före detta slav som förser nordstaterna med information.
It says here California's going to be admitted to the union.
Det står att kalifornien ska tas med i unionen.
Niles and i are going to the union club.
Niles och jag ska till union club.
Well, i serve as treasurer to the union.
Jag har hand om skatterna för facket.
Click here to send a message will be automatically forwarded to the union and to the IUF secretariat.
Klicka här för att skicka ett protestbrev . Kopior av protestbreven skickas automatiskt till facket och iul:s sekretariat.
We cannot set up artificial barriers to the union.
Vi kan inte resa konstgjorda murar kring EU.
Branches must submit their bylaws to the union's board of directors for confirmation.
Varje avdelning ska insända sina stadgar till förbundets styrelse för godkännande.
There is an urgent need today to give new meaning to the union.
Vi måste i dag ge unionen en mening.
For exports to the union, total alcoholic strength(actual and potential) of 16% vol.
För export till unionen, total alkoholhalt(faktisk och möjlig) på 16 volymprocent.
Exports of canned tuna from mauritius to the union have been constantly increasing over the last five years.
Exporten av konserverad tonfisk från mauritius till unionen har ökat konstant under de senaste fem åren.
The main other third countries exporting HTY to the union are switzerland, belarus, japan and thailand.
De andra tredjeländer som exporterar högstyrkegarn till EU är främst schweiz, vitryssland, japan och thailand.
As already mentioned in recital 14, SZP did not export the product concerned to the union until after the period of investigation that led to the extended measures.
Som redan nämnts i skäl 14 exporterade SZP inte den berörda produkten till EU förrän efter den undersökningsperiod som ledde till de utvidgade åtgärderna.

Resultat: 2871, Tid: 0.0949

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "to the union"


the unión
TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer