TO WAIT FOR PÅ SVENSKA

Översättning av to wait for i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1081, Tid: 0.1097

vänta på (471) att invänta (54) vänta tills (49) vänta till (30) väntar på (27)

Exempel på att använda To Wait For i en mening och deras översättningar

But i told you, i have to wait for young byrd.
Men jag måste ju vänta på unge byrd.
Plan was to wait for you to return.
Planen var att invänta din återkomst.
I wanted to wait for the right guy.
Jag ville vänta på den rätta killen.
This is a drastic action. It would be better to wait for king Robert's return.
Det vore bättre att invänta konungens återkomst.

We can't. We will have to wait for voyager to find us.
Vi får vänta tills voyager hittar oss.
You have to wait for her to be ready.
Du måste vänta på henne att vara redo.
Or do i have to wait for someone else to order the other half?
Eller måste jag vänta på att någon annan beställer den andra halvan?
No need to wait for the year 2002!
Du behöver inte vänta till år 2002!
You have got to be strong enough to wait for your moment.
Du måste vara stark nog att invänta ditt tillfälle.
Now i have to wait for someone to wake up.
Nu måste jag vänta tills nån vaknar.
Well, actually I don't. We tend to wait for puberty down here.
Nej, vi väntar på puberteten här nere.
We're going to wait for santa claus by the chimney!
Vi ska vänta tills tomten kommer genom skorstenen.
We have to wait for the test results, but I'm late.
Vi måste vänta på testresultatet, men jag är sen.
Lot of fun that gives you the patience to wait for the sun's return.
Massa roligt som skänker dig tålamod att invänta solens återkomst.
Everyone had to wait for the world premiere at elmia wood. the reaction?
Alla fick vänta till världspremiären på elmia wood.
We don't have to wait for the swelling to go down.
Vi behöver inte vänta på att svullnaden ska gå ner.
The travel lecture will have to wait for morning, okay?
Reseberättelsen får vänta till imorgon.
We had to wait for the visas.
Vi väntade på våra visum.
I had to wait for it to open again.
Jag fick vänta tills den öppnades igen.
You want me to wait for a new heart?
Du vill att jag väntar på ett nytt hjärta.
To wait for the others from the plane.
Vi väntar på de andra från planet.
I had to wait for my ipad to turn on.
Jag måste vänta till min ipad startade.
And he advised you to wait for the Emperor's return?
Han bad er vänta tills kejsaren kom hem?
I had to wait for the hair dryer.
Jag väntade på hårtorken.
No, we still have to wait for the other guy.
Nej, vi måste vänta på den andra killen.
We will have to wait for final jeopardy.(sighs).
Vi får vänta till jeopardyfinalen.
I want to wait for the guy in miami.
Jag vill vänta på killen i miami.
We will have to wait for his next move keep this to ourselves.
Vi väntar på hans nästa drag.
We had to wait for thatcher to put things right.
Vi fick vänta tills thatcher ordnade upp det.
I finished the jog and didn't stop to wait for you.
Jag joggade raskt till slut och stannade inte och väntade på dig.

Resultat: 1081, Tid: 0.1097

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer