TO WAIT FOR PÅ SVENSKA

Översättning av "to wait for" i Svenska

Resultat: 693, Tid: 0.3032

vänta på att invänta vänta tills vänta till avvakta att avvakta väntar på väntade på

Exempel på To Wait For i en mening

But i told you, i have to wait for.
Men jag måste ju vänta på unge byrd.
Plan was to wait for yo.
Planen var att invänta din återkomst.
I wanted to wait for th.
Jag ville vänta på den rätta killen.
It would be better to wait for king Rob.
Det vore bättre att invänta konungens återkomst.
We will have to wait for Voyage.
Vi får vänta tills voyager hittar oss.
You have to wait for her.
Du måste vänta på henne att vara redo.
Or do i have to wait for someone else to order the.
Eller måste jag vänta på att någon annan beställer den andra halvan?
No need to wait for the.
Du behöver inte vänta till år 2002!
You have got to be strong enough to wait for.
Du måste vara stark nog att invänta ditt tillfälle.
Now i have to wait for someone.
Nu måste jag vänta tills nån vaknar.
We tend to wait for puber.
Nej, vi väntar på puberteten här nere.
We're going to wait for santa claus by.
Vi ska vänta tills tomten kommer genom skorstenen.
We have to wait for the test results, b.
Vi måste vänta på testresultatet, men jag är sen.
Lot of fun that gives you the patience to wait for the s.
Massa roligt som skänker dig tålamod att invänta solens återkomst.
Everyone had to wait for the world premiere at elmia wood.T.
Alla fick vänta till världspremiären på elmia wood.
We don't have to wait for the swelling.
Vi behöver inte vänta på att svullnaden ska gå ner.
The travel lecture will have to wait for mo.
Reseberättelsen får vänta till imorgon.
We had to wait fo.
Vi väntade på våra visum.
I had to wait for it to.
Jag fick vänta tills den öppnades igen.
You want me to wait for.
Du vill att jag väntar på ett nytt hjärta.
To wait for the others fro.
Vi väntar på de andra från planet.
I had to wait for my ipad.
Jag måste vänta till min ipad startade.
And he advised you to wait for the Emper.
Han bad er vänta tills kejsaren kom hem?
I had to wait for the.
Jag väntade på hårtorken.
No, we still have to wait for th.
Nej, vi måste vänta på den andra killen.
We will have to wait for final Jeopa.
Vi får vänta till jeopardyfinalen.
I want to wait for the g.
Jag vill vänta på killen i miami.
We will have to wait for his next move keep this.
Vi väntar på hans nästa drag.
We had to wait for thatcher to put t.
Vi fick vänta tills thatcher ordnade upp det.
I finished the jog and didn't stop to w.
Jag joggade raskt till slut och stannade inte och väntade på dig.

Resultat: 693, Tid: 0.3032

SE ÄVEN
Se även
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer