TO WIND UP PÅ SVENSKA

Översättning av to wind up i Svenska

S Synonymer

Resultat: 43, Tid: 0.1253

Engelsk-svenska ordbok
att avveckla att likvidera hamna att hamna

Exempel på att använda To Wind Up i en mening och deras översättningar

Attempt to wind up the best representative of the valet service.
Försök att avveckla den bästa företrädaren för betjäntservice.
Haspel corp. and alana just happened to wind up in your crosshairs, right?
Och alana råkade hamna i ditt sikte?

Foreign matter that happened to wind up in your head.
Främmande föremål som hände att hamna i ditt huvud.
You don't want to wind up in your own prison, mr.
Ni vill väl inte hamna i ert eget fängelse, mr Brubaker?
Which is how i happened to wind up in one.
Vilket är hur jag råkade hamna i ett.
Last thing i ever want is to wind up in the ground.
Det sista jag vill göra är att hamna i jorden.
You said,"You're more likely to wind up on the floor than...".
Det är större chans att man hamnar på golvet än på...".
That's enough crank to wind up half the gulf coast.
Det är nog med crack för att avveckla hälften av gulf coast.
To wind up in that senseless fight.
att jag hamnade i den vettlösa striden.
You want to wind up where they are? keep talking like this.
Vill du hamna på samma ställe som dem, så fortsätt prata.
He's not the first of your friends to wind up in her bed!
Många av dina vänner har hamnat i hennes säng!
You want me to wind up a music box? no.
Ska jag vrida upp en speldosa?
I don't want to wind up alone.
Jag vill inte sluta mina dagar ensam.
You don't want to wind up like your mother.
Du vill inte sluta som din mamma.
I don't want to wind up like them.
Jag vill inte sluta som de.
We're going to wind up like us.
Vi kommer att sluta som oss.
To wind up peter redhill.
För att reta upp peter redhill.
I still see you're trying to wind up your uncle.
Jag märker att du försöker hetsa upp din farbror.
I have received three motions for resolutions to wind up this debate.
Jag har mottagit tre resolutionsförslagsom avslutning på debatten.
This procedure should make it possible to wind up or to reconstruct a failing bank in an orderly manner, so that systemically-important functions can be maintained.
Förfarandet ska göra det möjligt att avveckla eller rekonstruera en fallerande bank under ordnade former så att systemviktiga funktioner kan upprätthållas.
The ESS ERIC shall inform the european commission of the decision to wind up the ESS ERIC in accordance with the regulation.
ESS eric ska informera europeiska kommissionen om beslutet att likvidera ESS eric i enlighet med förordningen.
It is appropriate to wind up the galileo joint undertaking on 31 december 2006.
Det är lämpligt att avveckla det gemensamma företaget galileo den 31 december 2006.
And if you don't want to wind up in a jail cell next to her, you would better stay the hell away from this investigation from now on.
Och om du inte vill hamna i cellen bredvid hennes, så är det bäst att du håller dig borta från utredningen.
The governing board shall submit its decision to wind up the FE to the supervisory authority for approval.
Styrelsen ska lämna sitt beslut om att likvidera den europeiska stiftelsen till tillsynsmyndigheten för godkännande.
The need to wind up the galileo joint undertaking and transfer its activities to the supervisory authority before the completion of the development phase.
Det är nödvändigt att avveckla det gemensamma företaget galileo och överföra dess verksamhet till tillsynsmyndigheten redan innan utvecklingsfasen avslutas.
The general assembly may by a two-thirds majority of the votes cast decide to wind up CESSDA ERIC.
Generalförsamlingen får med en majoritet av två tredjedelar av de avgivna rösterna besluta om att avveckla CESSDA eric.
It now therefore looks like a widely shared political aspiration is set to wind up in the cogs of Parliament's budget machinery.
En politisk önskan som har brett stöd inom parlamentet riskerar nu att hamna i parlamentets budgetmaskineri.
The general assembly may decide by a majority of three quarters of the members present and voting to wind up the ESS ERIC.
Generalförsamlingen får besluta med tre fjärdedels majoritet av de närvarande och röstande medlemmarna att likvidera ESS eric.
The general assembly may with a two-thirds majority vote decide to wind up ECCSEL ERIC.
Generalförsamlingen kan med två tredjedels majoritet besluta om att avveckla ECCSEL ERIC.
On the contrary, it considers that it would have been more beneficial for the state to wind up combus or declare it bankrupt.
Det görs tvärtom gällande att det skulle ha varit mer fördelaktigt för staten att likvidera combus eller låta det gå i konkurs.

Resultat: 43, Tid: 0.1253

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER
FRASER I ALFABETISK ORDNING

"To wind up" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer