US SO THAT WE CAN PÅ SVENSKA

Översättning av us so that we can i Svenska

Resultat: 2332, Tid: 0.0772

Engelsk-svenska ordbok
oss så att vi kan

Exempel på att använda Us So That We Can i en mening och deras översättningar

We take what they give us so that we can live.
Vi tar emot det de ger oss så att vi kan överleva.
Please contact us so that we can start planning and organizing with you!
Vänligen kontakta oss så att vi kan börja planera och organisera med dig!

Please guide us so that we can become true husband and wife.
Vägled oss så att vi kan bli sann man och hustru.
Contact us so that we can investigate the matter.
Kontakta oss, så kan vi utreda ärendet.
Additional types of files may also be using the BASIN file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda BASIN filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the DREAM file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda DREAM filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the FACTOR file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda FACTOR filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the SAMPLE file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda SAMPLE filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the UPDATE file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda UPDATE filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the CALCULATOR file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda CALCULATOR filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the AHEAD file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda AHEAD filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the COFFEE file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda COFFEE filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the MOVIE file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda MOVIE filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the AIM file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda AIM filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the EAR file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda EAR filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the EYE file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda EYE filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the HIS file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda HIS filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the IDEA file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda IDEA filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the WIN file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda WIN filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the CARD file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda CARD filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the FACE file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda FACE filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the FACT file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda FACT filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the SEED file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda SEED filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
May the eternal cleanse us from all that divides us so that we can experience, see and live in his glory – both individually and collectively.
Må den evige rena oss från allt som splittrar oss så att vi kan uppleva, se och leva i hans härlighet på ett personligt och kollektivt sätt.
I ask him to work with us so that we can turn our mutual desires into a common commitment.
Jag ber honom att arbeta med oss så att vi kan omvandla våra ömsesidiga önskningar till ett gemensamt åtagande.
But according to the bible, it is a tool for us so that we can learn and maybe better understand other people's actions.
Men enligt bibeln är den ett redskap för oss så att vi kan lära och kanske bättre förstå andra människors handlingar.
Our attorney is operating an escrow fund for us so that we can take donations during our incorporation.
Vår advokat hanterar en depositionsfond åt oss så att vi kan ta emot donationer medan vi bildar firma.
Please bless us so that we can become true ancestors and fulfill our mission.
Välsigna oss så att vi kan bli sanna förfäder och fullborda vår mission.
Call us so that we can work out the best course of action for you.
Ring oss så kan vi tillsammans begrunda vilken lösning som är bäst för dig.
Please protect us, heavenly father, and please bless us so that we can become a true family, a true husband, a true wife.
Himmelske far skydda oss, och välsigna oss så vi kan bli en sann familj, en sann make, en sann maka.

Resultat: 2332, Tid: 0.0772

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer