VALUE FOR MONEY PÅ SVENSKA

Översättning av value for money i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1118, Tid: 0.1481

Engelsk-svenska ordbok
valuta för pengarna prisvärdhet prisvärt värde för pengarna värdet för pengarna värde för pengar

Exempel på att använda Value For Money i en mening och deras översättningar

Floradania Marketing: get value for money when you buy plants.
Floradania Marketing: få valuta för pengarna när du köper växter.
To ensure best value for money, this should be accompanied by:.
För att garantera bästa valuta för pengarna bör dessa mål kompletteras med.

Guaranteeing quality and value for money at the lower end of the housing market.
Garantera kvalitet och värde för pengarna i det lägre prissegmentet av bostads­marknaden.
Training on“value for money”.
Utbildning i "valuta för pengarna".
Better value for money and sustainability can be achieved for scarce public funds.
Mer valuta för pengarna och hållbarhet kan uppnås med knappa offentliga medel.
A great value for money, and performance.
Ett stort värde för pengarna, och prestanda.
Europe gets the best value for money with the emissions trading scheme.
EU får bäst valuta för pengarna genom systemet för handel med utsläppsrätter.
HYSOKI HK 536 MOROCUTTI a great value for money, and performance.
HYSOKI HK 536 MOROCUTTI ett stort värde för pengarna, och prestanda.
Man city guarantees you the best value for money.
Man city garanterar dig det bästa värdet för pengarna.
Get value for money when you buy plants.
valuta för pengarna när du köper växter.
Perfect, great value for money apartment.
Perfekt, bra värde för pengar lägenhet.
Value for money is all we're after, mr.
Valuta för pengarna är allt vi är ute efter, mr sennett.
Value for money 8.5. verdi( more…).
Valuta för pengarna 8.5. verdi( more…).
Better value for money spent on groundhandling services;
Bättre valuta för pengar som spenderas på marktjänster,
Bistro ziza: value for money and fantastic food.
Bistro ziza: valuta för pengarna och fantastisk mat.
Okay jul 2014 5,0 location value for money no reviews found.
Okej juli 2014 5,0 läge valuta för pengarna inga omdömen hittades.
Makes them even greater value for money.
Gör att man får ännu mer värde för pengarna.
Commission responds to economic climate: more value for money from the european civil service.
Kommissionens åtgärd i rådande ekonomiska klimat: mer valuta för pengarna i eu-förvaltningen.
We welcome efforts to ensure that taxpayers obtain more value for money.
Vi välkomnar ansatsen att skattebetalarna ska få mer värde för pengarna.
People want value for money.
Folk vill ha valuta för pengarna.
The interesting thing here is precisely“value for money”.
Det är just ”värde för pengarna” som är det intressanta här.
This poverty focus is essential in order to actually get value for money.
Den inriktningen på fattigdom är avgörande för att verkligen få "value for money".
We must ensure value for money.
Vi måste garantera" value for money".
Value for money, customers should experience a correlation between price and quality.
Value for money– kunderna ska uppleva ett samband mellan pris och kvalitet.
Mycket bra"Good value for money.
Mycket bra "tranquil hotel...".
Voltcraft's high value for money offering makes them perfect for both education and industry.
Voltcrafts förmåga att erbjuda valuta för pengarna gör dem perfekta för både utbildnings- och industrisektorn.
Corran house offers good value for money and a much higher degree of privacy than many hostels.
Corran house erbjuder god valuta för pengarna och ett mycket högre grad av anonymitet än många vandrarhem.
The costs must be reasonable and comply with the principles of sound financial management, in particular value for money and cost-effectiveness.
Kostnaderna skall vara skäliga och förenliga med principerna för sund ekonomisk förvaltning, särskilt de som gäller prisvärdhet och kostnadseffektivitet.
They should seek value for money, not just the lowest price.
De bör sträva efter att få värde för pengarna, och inte bara efter det lägsta priset.
For those requiring value for money in a typical spanish village this is a superb example.
För dem som kräver valuta för pengarna i en typisk spansk by är detta ett utmärkt exempel.

Resultat: 1118, Tid: 0.1481

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "value for money"


value
FRASER I ALFABETISK ORDNING

"Value for money" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer