WE CAN UPDATE PÅ SVENSKA

Översättning av we can update i Svenska

Resultat: 4642, Tid: 0.114

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda We Can Update i en mening och deras översättningar

Additional types of files may also be using the BASIN file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda BASIN filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the DREAM file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda DREAM filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the FACTOR file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda FACTOR filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the SAMPLE file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda SAMPLE filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the UPDATE file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda UPDATE filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the CALCULATOR file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda CALCULATOR filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the AHEAD file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda AHEAD filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the COFFEE file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda COFFEE filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the MOVIE file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda MOVIE filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the AIM file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda AIM filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the EAR file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda EAR filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the EYE file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda EYE filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the HIS file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda HIS filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the IDEA file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda IDEA filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the WIN file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda WIN filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the CARD file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda CARD filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the FACE file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda FACE filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the FACT file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda FACT filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the SAVE file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda SAVE filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Additional types of files may also be using the SEED file extension, please contact us so that we can update our information accordingly.
Ytterligare filtyper kan också använda SEED filändelsen, vänligen kontakta oss, så att vi kan uppdatera vår information med detta.
Since we hardly ever need to retransmit, we can update labels without additional delays that vary over time.
Eftersom vi i stort sett aldrig behöver sända om data, kan vi uppdatera etiketter utan ytterligare och oförutsägbara fördröjningar.
We have our own professional team working on the 5D movies, normally we can update 2-3 new movies every month to our customers.
Vi har våra egna professionella team som arbetar på 5D filmer, normalt kan vi uppdatera 2-3 nya filmer varje månad till våra kunder.
D 3.Movies we have our own professional team working on the 5D movies, normally we can update 2-3 new movies every month to our customers.
D filmer vi har våra egna professionella team som arbetar på 5D filmer, normalt kan vi uppdatera 2-3 nya filmer varje månad till våra kunder.
In doing so, we can update the cohesion policy to include it in a new agenda: that of lisbon.
Genom att göra detta kan vi aktualisera sammanhållningspolitiken för att inbegripa den i den nya strategin, lissabonstrategin.
Then you must contact arbetsförmedlingen immediately so that we can update your plan.
Då ska du kontakta arbetsförmedlingen direkt för att vi ska kunna uppdatera din planering.
considers it to be self-evident, but also so that we can update and simplify the common legislation of the european union,
sunda förnuft finner det självklart, utan också för att vi ska kunna uppdatera och förenkla den gemensamma eu-lagstiftningen, så att nya och

Resultat: 4642, Tid: 0.114

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer