WHEN YOU GET PÅ SVENSKA

Översättning av when you get i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1067, Tid: 0.1159

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda When You Get i en mening och deras översättningar

Call me when you get to the lab.
Ring när du kommer till labbet.
It really captures what happens when you get hit in the face.
Den fångar verkligen vad som händer när du får ett slag i ansiktet.
You're always tired when you get home from work.
Du är jämt trött när du kommer hem från jobbet.
You only get a present when you get a red flower.
Du får bara en present när du får en röd blomma.
When you get emotional, he will think you're extrasensitive.
Sedan, när du blir känslosam tror han att du är känslig.
You're gonna make real progress when you get back to jodie.
Du lär göra stora framsteg när du kommer tillbaka till jodie.
So now when you get a feeling.
Så nu när du får en känsla.
Then when you get out, we can have a picnic there!
Och sen när du kommer ut kan vi ha picknick där.
When you get a good crowd, and a good connection.
När du har en bra publik och en bra feedback.
What happens when you get sick, Gorman?
Vad händer när du blir sjuk, Gorman?
It's chilly when you get off.
Det är kyligt när du går av.
And remember, when you get him outside.
Och kom ihåg, när du får honom utanför.
But i will be here when you get back, tess.
Men jag är här när du kommer tillbaka, tess.
This modification occurs when you get infected with a browser hijacker.
Denna ändring sker när du blir infekterad av en webbläsarkapare.
Call me when you get the results.
Ring när du har resultaten.
A pension is money you receive when you get older and stop working.
Pension är pengar du får när du blir äldre och slutar arbeta.
When you get this, just call me.
Ring mig när du har hört det här.
So when you get 10 stars you get to have a party.
när du får tio stjärnor får du ha en fest?
I will be here when you get home from work.
Jag är här när du kommer hem från arbetet.
Call me right away when you get this message.
Ring mig när du hör det här.
I go to bed when you get up.
Jag lägger mig när du går upp.
You call him when you get the scepter.
Du ringer honom när du har spiran.
Just call me when you get home... and not until.
Ring mig bara, när du kommer hem och inte före det.
When you get up, do so as slowly as possible.
När du går upp, gör det så långsamt som möjligt.
You also win when you get one or two gold coins.
Du vinner också när du får ett eller två guldmynt.
I think you might like us when you get to know us.
Du lär gilla oss när du lär känna oss.
When you get old i will take care of you.
När du blir gammal ska jag ta hand om dig.
Hey, call me when you get this.
Hej, ring mig när du hör detta.
I want to be in the air when you get those coordinates.
Jag vill vara i luften när du får koordinaterna.
När du går upp på scenen så tänk inte... spela bara.

Resultat: 1067, Tid: 0.1159

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "when you get"


"When you get" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer