WHEN YOU HAVE PÅ SVENSKA

Översättning av when you have i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1388, Tid: 0.1355

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda When You Have i en mening och deras översättningar

You only have a hypotenuse when you have a right triangle.
Du har bara en hypotenusa när du har en rätvinklig triangel.
You will see when you have kids.
Du får se när du får barn.
What's 28 years, when you have eternal love?
Vad är 28 år, när du har evig kärlek?
Chronicle state of constipation, when you have to bear down too much.
Krönika av förstoppning, när du måste bära ner för mycket.
When you have time?
Now when you have a nightmare the entire bedroom shakes.
Nu när du har mardrömmar så skakar hela sovrummet.
Why don't you eat treats when you have so much money?
Varför äter du inte läckerheter då du har så m ycket pengar?
I don't know when you have to go back.
Jag vet inte när du måste gå tillbaka.
Remember to sweeten your medicines when you have a husband of your own.
Kom ihåg att sockra dina mediciner när du får en egen make.
Or here in bed, when you have gone to college.
Eller här, i sängen, när du har gått till skolan.
You will understand when you have children of your own.
Du kommer att förstå när du får egna barn.
Cancellation is valid when you have received confirmation of your cancellation by mail.
Avbokning är giltig först då du har mottagit bekräftelse på din avbokning.
We took EASYJET, super when you have no baggage.
Vi tog EASYJET, super när du har inget bagage.
When you have the wing, set her free, and she will find me.
När du har vingen, släpp henne, så hittar hon mig.".
When you have to shoot, shoot!
När du måste skjuta, skjut!
When you have to apologize.
När du måste be om ursäkt?
Sun, when you have money?
Sun, när du får pengar?
When you have turner syndrome.
När du har turners syndrom.
You will feel better when you have something to drink, i swear.
Du blir gladare när du fått nåt att dricka, jag lovar.
Call me back when you have staunched it.
Ring mig igen, när du fått stopp på det.
Not now, but one day when you have kids.
Inte nu, men en dag när du får barn.
When you have children, you always have family.
När du har barn, du har alltid familjen.
When you have received the email open it and click on the activation link.
När du har fått e-postmeddelandet öppna det och klicka på aktiveringslänken.
Please phone her when you have a moment.
Var snäll och ring henne när du får tid.
You plan to drown him when you have enough?
Planerade du att dränka honom när du fått nog?
No one can ever prepare you for what happens when you have a child.
Ingen kan förbereda dig på vad som händer när du får barn.
When you have found the right colour, click outside the palette box.
När du har hittat rätt färg klicka utanför palettrutan.
4. When you have water activities approved, you can seek assistance from the provincial government.
4. När du fått vattenverksamheten godkänd kan du söka stöd från länsstyrelsen.
Learn what to do when you have the following problems.
Lär dig vad du ska göra när du har följande problem.
When you have love in your life, you have everything.
När du har kärlek i ditt liv så har du allting.

Resultat: 1388, Tid: 0.1355

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "when you have"


"When you have" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer