WHO ARE IN PÅ SVENSKA

Översättning av "who are in" i Svenska

S Synonymer

Resultat: 340, Tid: 0.2901

Klicka på svenska översättning för att filtrera resultat
som är i som befinner sig i som står i som finns i som sitter i som hålls i som ären i dem som äro i som äro i

Exempel på att använda "Who Are In" i en mening och deras översättningar

They approach all who are in close conta.
De närmar sig alla som är i kontakt med dig.
Our father, who are in heaven, hallowed.
Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn.
Ö equal treatment of all shareholders who are in the sam.
Ö likabehandling av alla aktieägare som befinner sig i samma ställning õ.
Would the honourable members who are in that aisle plea.
Kan de ledamöter som står i gångarna vänligen sätta sig ned?
The same fugitives who are in possession of.
Samma rymlingar som är i besittning av abnormiteten.
I was called yesterday by three people who are in thi.
I går ringde tre personer till mig som befinner sig i denna situation.
Call people who a.
Ring folk som sitter i taxibilar.
As a christian, i have many friends who are in same-se.
Som kristen har jag många vänner som är i samma sex äktenskap.
Peace be to you all who are in.
Frid vare med eder alla som ären i kristus.
To those who are in year.
Till de som är i ålder men små.".
And the dead, who are in christ, shall ri.
Och de döda, som är i kristus, skall stiga upp först.
Then let those who are in judea flee to th.
Då må de som äro i judeen fly bort till bergen,
Grace be to all of you who are in.
Grace är att alla som är i kristus jesus.
Those who are in the flesh can't.
Men de som äro i ett köttsligt väsende kunna icke behaga gud.
Greet them of the household of narcissus, who are >.
Hälsen dem av narcissus' hus, som äro i herren.
Those who are in jesus christ belong to a mankind ch.
De som är i jesus kristus tillhör en av gud utvald mänsklighet.
Often, it is children who are in the grea.
Ofta är det barn som är i störst fara.
Greet those who are of the household of narcissus, who are >.
Hälsen dem av narcissus' hus, som äro i herren.
All who are in Christ's body submit to h.
Alla som är i kristi kropp underordnar sig huvudet.
Greet them of the household of narcissus, who are >.
Hälsen dem av narcissus' hus, som äro i herren.
Send love and light to all who are in.
Sänd kärlek och ljus till alla som är i behov av det.
There is therefore now no condemnation to those who are in C.
Så finnes nu ingen fördömelse för dem som äro i kristus jesus.
Surely, all who are in the heavens and on the earth be.
ALLA varelser i himlarna och på jorden tillhör gud.
This is especially true for those who are in direct contact with individuals at risk of rad.
Detta gäller särskilt för dem som är i direkt kontakt med personer i riskzonen för radikalisering.
NB: we do this to help people who are in critical situations and want to trav.
NB: vi gör detta för att hjälpa människor som befinner sig i kritiska situationer och vill resa snarast.
Many people who are in the entertainment industry will have their teeth whitened a.
Många människor som är i nöjesbranschen kommer att ha sina tänder blekta hela tiden.
In america many of the students who are in active opposition stop being students and, as a full-time occupation, organize the.
Många av de studenter i amerika som står i aktiv opposition upphör att vara studenter och sysselsätter sig med opposition så att säga på heltid.
Of the more than 125 swedes who are in syria and iraq, about 3.
Av de drygt 125 svenskar som befinner sig i syrien och irak är cirka 35 kvinnor.
I intercede for individuals who are in crisis and for the many missionaries and ministries.
Jag ber för enskilda som är i kris och för de många missionärer och tjänster som vi stödjer.
How would you best advise those people who are in the position where they ar.
Hur skulle du bäst ge råd åt dessa människor som är i en position där de håller på att vakna upp?

Resultat: 340, Tid: 0.2901

SE ÄVEN
Se även
SYNONYMER

S Synonymer till "who are in"


that was in
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer