WILL PÅ SVENSKA

Översättning av will i Svenska

S Synonymer

Resultat: 266237, Tid: 0.1961

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda Will i en mening och deras översättningar

But you will always be the enemy.
Men du kommer alltid att vara fienden.
We will try to start a new life, johan.
Vi ska försöka börja ett nytt liv, johan.
And i will always love you.
Och jag kommer alltid att älska dig.
I will always find you.
Jag kommer alltid hitta dig.
I will, but i need a name.
Jag ska, men jag behöver ett namn.
But you will not see her again, jedediah.
Men du får inte se henne igen, jedediah.
I will sleep in a tree and eat berries and black nuts.
Jag ska sova i ett träd och äta bär och nötter.
We will find a new home.
Vi kommer hitta ett nytt hem.
I will never be a clark devlin.
Jag blir aldrig någon clark devlin.
We will never know if it was you or paul.
Vi får aldrig veta om det var du eller paul.
April, will i ever see you again.
April? får jag nånsin se dig igen?
We will always be together, jean.
Vi ska alltid vara tillsammans, jean.
I will not propose a new directive.
Jag kommer inte att föreslå ett nytt direktiv.
I will be pissed off if i miss carnival, that's all i know.
Jag blir förbannad om jag missar karnevalen,det är allt jag vet.
I will begin with agenda 2000.
Jag skall börja med agenda 2000.
She will help kari in the kitchen.
Hon får hjälpa kari i köket.
We will just live the rest of our lives on that beach.
Vi skulle bara leva resten av våra liv på den där stranden.
The duration of these courses will be between two and four weeks;
Dessa kursers varaktighet skall vara mellan två och fyra veckor.
We will visit malta in january.
Vi kommer att besöka malta i januari.
Perhaps it will be red, or blue or violet.
Kanske blir den röd, blå eller violett.
I will show you, adrian, sir.
Jag ska visa dig, adrian, sir.
It will be good for you and mico.
Det skulle vara bra både för dig och för mico.
I will try to help you.
Jag skall försöka hjälpa dig.
We will onair h24 with four stations.
Vi kommer ONAIR h24 med fyra stationer.
Not all connected clients will have access to this feature.
Alla anslutna klienter komma inte ha tillgång till den här funktionen.
It will be interesting to see how mondain can integrate.
Det blir intressant att se hur mondain kan integreras.
Or, tomorrow we will know if the postcards are counterfeit.
Eller, imorgon får vi veta om vykorten är förfalskade.
And i will always love you.
Och jag ska alltid älska dig.
You will be marked and they will always know how to find you.
Du blir märkt och de vet alltid hur de ska hitta dig.
We will fear and love god so that we.
Vi skola frukta och älska gud så att vi.

Resultat: 266237, Tid: 0.1961

TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer