WILL BE IN PÅ SVENSKA

Översättning av will be in i Svenska

S Synonymer

Resultat: 895, Tid: 0.1255

Engelsk-svenska ordbok
kommer att vara i är i finns i ska vara i kommer att finnas i ligger i kommer att ligga i kommer att bli i kommer att ske i går till står i sker i kommer in kommer att stå i sitter i hålls på ska bli i väntar i kommer hållas i får vara i ska finnas i går in på ska in sitter på skall ske på är där ska stå i

Exempel på att använda Will Be In i en mening och deras översättningar

You will be in one room with one account.
Du kommer att vara i ett rum med ett konto.
I will be in the living room.
Jag är i vardagsrummet.

He will be in the ballroom in five minutes.
Han kommer att vara i balsalen i fem minuter.
I will take the day shift and i will be in scotland afore you.
Jag tar dagsskiftet och jag är i skottland före dig.
She will be in better hands.
Hon kommer att vara i bättre händer.
I will be in my berth... sleeping.
Jag finns i min hytt... sovande.
She will be in a church, near the door.
Hon ska vara i en kyrka, nära dörren.
I will . We will be in Spain all summer.
Vi är i spanien hela sommaren.
OK, the teams will be in hidden positions here, here, here and here.
Teamet finns i dolda positioner här och här.
We will be in san francisco till wednesday.
Vi kommer att vara i san francisco till onsdag.
I will be in the admiral's cabin.
Jag finns i amiralens hytt.
We will be in the same sector next week.
Vi är i samma sektor nästa vecka.
I hope slovenia will be in the first group of new members.
Jag hoppas att slovenien kommer att finnas i den första gruppen av nya medlemsländer.
I will be in touch in the morning.
Jag ska vara i kontakt på morgonen.
I will be in my trailer.
Jag kommer att vara i min trailer.
I will be in your bed tonight.
Jag ligger i din säng i natt.
The gate address will be in the log. There's still a chance.
Portadressen kommer att finnas i loggen, det finns fortfarande en chans.
I will be in the express car.
Jag finns i expressvagnen.
I will be in washington next month for meetings.
Jag kommer att vara i washington nästa månad för möten.
She will be in recovery for another hour.
Hon ska vara i uppvakningsrummet en timme till.
I will be in the waiting room.
Jag är i väntrummet.
I will be in 210 if you need me.
Jag är i rum 210 om du behöver mig.
I'm guessing it will be in one of the forward sections.
Jag gissar det finns i den främre delen.
Activities will be in line with the fork to farm concept.
Verksamheten kommer att ligga i linje med konceptet ”från gaffel till gård”.
The two of you will be in philadelphia. Philadelphia?
Ni två ska vara i philadelphia.
Mr. Nafisi will be in abu dhabi in three days at a conference.
Mr nafisi kommer att vara i abu dhabi i tre dagar på en konferens.
He will be in a crawl space.
Han ligger i något kryputrymme.
You will be in my report for leaving your post.
Du kommer att finnas i min rapport för att du lämnade din post.
What the outcome will be in cambodia remains to be seen.
Vad resultatet kommer att bli i kambodja återstår att se.
I will be in Allison's office.
Jag är i allisons kontor.

Resultat: 895, Tid: 0.1255

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER
FRASER I ALFABETISK ORDNING

"Will be in" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer