WOMEN AND MEN PÅ SVENSKA

Översättning av women and men i Svenska

Resultat: 2503, Tid: 0.0764

Exempel på att använda Women And Men i en mening och deras översättningar

I met many of these women and men in kabul last week.
Jag träffade många av dessa kvinnor och män i kabul förra veckan.
Equality between women and men and non-discrimination.
Jämställdhet mellan kvinnor och män samt icke-diskriminering.
Balanced participation of women and men in family and working life.
Balans mellan kvinnors och mäns deltagande i arbets- och familjelivet.
Balanced roles of women and men- council conclusions.
God balans mellan kvinnors och mäns roller- rådets slutsatser.

Equality between women and men – Access to goods and services.
Jämställdhet mellan kvinnor och män- tillgång till varor och tjänster.
See‘Contraception- information for women and men' below.
Se ”preventivmedel– information för kvinnor och män” nedan.
Sterility in women and men can be treated with fenugreek seed powder.
Sterilitet hos kvinnor och män kan behandlas med bockhornsklöver pulver.
He has become an icon in the eyes of both women and men.
Han har lyckats bli en ikon för både kvinnorna och männen.
Equality between women and men- 2008(debate).
Jämställdhet mellan kvinnor och män- 2008(debatt).

Transport women and men have different travel patterns.
Transport kvinnor och män har olika resmönster.
Female poverty- equality between women and men- 2010(debate).
Fattigdom bland kvinnor- jämställdhet mellan kvinnor och män- 2010(debatt).
Examples of measures to promote equality between women and men in Belgium:.
Exempel på åtgärder för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män i belgien.
Measures to promote equality between women and men in luxembourg.
Åtgärder för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män i luxemburg.
Measures to promote equality between women and men in portugal.
Åtgärder för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män i portugal.
Full equal rights and status for women and men in the family.
Full lika rätt och status för kvinnor och män i familjen.
Women and men have equal rights.
Kvinnor och män har lika rättigheter.
Equal opportunities for women and men(gender perspective).
Lika möjligheter för män och kvinnor(genusperspektiv).
Both women and men are entitled to file for a divorce.
Både kvinnan och mannen har rätt att söka skilsmässa.
It affects both women and men, without any age predilection.
Den påverkar både kvinnor och manar, utan någon ålderförkärlek.
The act on equality between women and men contains provisions on gender equality.
Om jämställdheten mellan män och kvinnor föreskrivs dessutom i jämställdhetslagen.
Foreign-born spouses of women and men from different countries.
Kvinnornas och männens utlandsfödda makar från olika länder.
Women and men go to sauna at separate times.
Män och kvinnor badar bastu olika tider.
An equality ombudsman monitors that the act on equality between women and men is observed.
Jämställdhetsombudsmannen övervakar att lagen om likabehandling av män och kvinnor följs.
Women and men bathe in the sauna at separate times.
Män och kvinnor badar bastu olika tider.
Our grief is the grief of hundreds and thousands of german women and men.
Vår sorg är också hundratusentals tyska kvinnors och mäns sorg.
Single women and men gathered in the brush flowers on the same leaf axils.
Ensamstã¥ende kvinnor och mã¤n samlades i borsten blommor p㥠samma bladvecken.
Promote research into the different effects of medicines on women and men,
Främja forskning om mediciners olika effekter på kvinnor och män samt könsspecifik hälsoforskning,
Young and old. women and men.
Unga och gamla. tjejer och killar.
They're based on the difference between women and men, and between poor and rich.
De bygger på skillnaden mellan kvinnor och män, och mellan fattiga och rika.
Increasing labour market participation of women and men, reducing structural unemployment and promoting job quality.
Öka kvinnors och mäns deltagande på arbetsmarknaden, minska den strukturella arbetslösheten och främja kvalitet i arbetet.

Resultat: 2503, Tid: 0.0764

"Women and men" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer