WRITE NO PÅ SVENSKA

Översättning av write no i Svenska

Resultat: 14, Tid: 0.1278

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda Write No i en mening och deras översättningar

(CLAUDIUS) write no more, claudius write no more.
Skriv inte mer, claudius. skriv inte mer.
Write no more, claudius write no more.
Skriv inte mer, claudius. skriv inte mer.
If my hurt is to be that you write no more, then i shall be the sorrier.
Om min smärta gör att du inte skriver mer... ska jag bli än mer ledsen.
coordinate, coordinator, coexist, multicultural, postgraduate, postdoctoral, prerequisite, subsection, subtitle, worldwide write no one as two words, without a hyphen.
cooperation, coordinate, coordinator, coexist, multicultural, postgraduate, postdoctoral, prerequisite, subsection, subtitle, worldwide skriv no one som två ord, utan bindestreck.
Course registration name * Phone email * Company * Invoice address VAT number reference/ PO comments are you a spam robot?(write No) i have read and agree to crisps personal data policy.
Kursanmälan namn* telefon e-post* företag* faktureringsuppgifter märkning/ referens/ PO kommentarer är du en spamrobot?(skriv Nej) jag har läst och godkänner crisps personuppgiftspolicy.
for residing in Norway: i was to agree to write no more about current political matters and to give no
min vistelse i Norge: jag skulle förbinda mig att inte skriva något mer om aktuella politiska frågor och att inte ge
I wrote no part of it.
Jag har inte skrivit nåt.
We have written no communiques, no manifestos.
Vi har inte skrivit nåt.
He is a poet who writes no poems.
Han är en poet som inte skriver några dikter.
For me that meant no reading, no writing, no video games, no work or email, no running, no alcohol, no caffeine.
Det innebar för mig ingen läsning, inget skrivande, inga dataspel, inget arbete eller e-post, ingen löpning, ingen alkohol och inget koffein.
Of these, 10 customers have written no texts or given their feedback in another language.
Av dessa 10 kunder har inte skrivit några texter eller givit synpunkter på ett annat språk.
Of these, 53 customers have written no texts or given their feedback in another language.
Av dessa 397 kunder har inte skrivit några texter eller givit synpunkter på ett annat språk.
Nor did marx change his mind about this later, though he wrote no manifesto on the subject.
Marx ändrade sig inte på den punkten senare, trots att han inte skrev något manifest om ämnet.
groom to come. to those who say,"But it is written no man was to know the day or hour," this
att komma. till dem som säger, "men det är skriver att ingen människa skulle veta dagen eller timmen", detta är sant,

Resultat: 14, Tid: 0.1278

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer