YEARS OF AGE PÅ SVENSKA

Översättning av years of age i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1125, Tid: 0.1061

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda Years Of Age i en mening och deras översättningar

Adolescents(from 11 years of age) and adults.
Ungdomar(från 11 års ålder) och vuxna.
Children and adolescents from 6 years of age weighing 40 kg or more.
Barn och ungdomar från 6 års ålder som väger 40 kg eller mer.
The men averaged 65 years of age when diagnosed with prostate cancer.
Männen var i genomsnitt 65 år gamla när de fick sin prostatacancer.
Children under 18 years of age must not take zerene.
Barn under 18 års ålder ska inte ta zerene.
The condition usually affects people above 60 years of age.
För villkora affektfolket vanligt ovanför 60 myndiga år.
Children under 18 years of age must not take sonata.
Barn under 18 års ålder ska inte ta sonata.
Years of age, in the navy four years.
Tjugosex år gammal, i flottan sen fyra år.
Immunogenicity in adolescent(from 11 years of age) and adults.
Immunogenicitet hos ungdomar(från 11 års ålder) och vuxna.
We have a male caucasian, 16-18 years of age.
Vi har en vit man i 16-18 års åldern.
Rick baxter, 34 years of age, virginia driver's license.
Rick baxter, 34 år gammal.
The pharmacokinetics of DUTREBIS in children under 6 years of age has not been established.
Farmakokinetiken för DUTREBIS hos barn under 6 års ålder har inte fastställts.
The vaccine protects adults and children from 2 years of age against cholera.
Vaccinet skyddar vuxna och barn från 2 års ålder mot kolera.
Children 2 to 6 years of age should receive 3 doses.
Barn 2- 6 år bör erhålla 3 doser.
Are  8 years of age and weigh 43.8 kg or more or.
Är> 8 år och väger 43,8 kg eller mer eller.
If you are from 15 years of age at time of first injection.
Om du är 15 år och äldre vid det första injektionstillfället.
Patients > 75 years of age started treatment with 20 mg dexamethasone.
Patienter> 75 år startade behandlingen med 20 mg dexametason.
Patients up to 93 years of age have been included in clinical studies.
Patienter upp till 93 år har inkluderats i kliniska studier.
Children under 4 years of age can sleep for free in parents beds.
Barn kan under 4 år sova gratis i föräldrar sängar.
You must be at least 18 years of age to take out credit.
Du måste vara minst 18 år för att ta kredit.
Alone from 6 years of age from 100 cm.
Ensam från 6 år från 100 cm.
Players only above 21 years of age will be allowed to participate in WSOP 2014.
Endast spelare över 21 år är tillåtna att delta i WSOP 2014.
Fifty elderly immigrant women over 60 years of age were recruited in jönköping.
Femtio äldre invandrarkvinnor över 60 år i jönköpings har rekryterats.
We have a white male, 50 years of age, name unknown.
Vi har en vit maie, 50 år, namn okänt.
Experience with INVANZ is limited in children less than two years of age.
Erfarenhet av INVANZ hos barn som är yngre än två år är begränsad.
Children 2 to below 6 years of age should receive 3 doses.
Barn från 2 till under 6 år bör erhålla 3 doser.
For dosage in patients ≥ 75 years of age, see section 4.
För dosering till patienter≥ 75 år, se avsnitt 4.
Accompaniment required from 4 years of age from 100 cm.
Ackompanjemang krävs från 4 år från 100 cm.
The clinical experience in patients over 75 years of age is limited.
Den kliniska erfarenheten hos patienter över 75 år är begränsad.
There is limited experience in elderly over 70 years of age.
Erfarenheten när det gäller äldre över 70 år är begränsad.
It all started when i was just 13 years of age.
Det började när jag var 13 ar gammal.

Resultat: 1125, Tid: 0.1061

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "years of age"


"Years of age" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer