YOU DID NOT PÅ SVENSKA

Översättning av you did not i Svenska

S Synonymer

Resultat: 3079, Tid: 0.1104

Exempel på att använda You Did Not i en mening och deras översättningar

Last you said you did not know peter boutrup.
Senast sa du att du inte kände peter boutrup.
The police know that you did not shoot the thief.
Polisen vet att du inte sköt tjuven.
When you did not return, i intended to track you.
När ni inte kom tillbaka, tänkte jag spåra er.
I know you didn't.
Jag vet att du inte gjorde det.

You said you did not want to read it.
Du sa att du inte vill läsa det.
You still insist that you did not do anything behind the school?
Påstår ni fortfarande att ni inte gjorde något bakom skolan?
We know that you did not kill madame doyle.
Vi vet att ni inte dödade mme doyle.
I know that you did not tell the police everything.
Jag vet att du inte berättade allt för polisen.

God knows you didn't.
Gud vet att du inte gjorde det.
Pretend that you didn't.
Låtsas att du inte gjorde det.
I wanted to check because you did not mention this earlier.
Jag vill kontrollera detta eftersom ni inte nämnde det tidigare.
Why did you say you did not know who it was?
Varför sa du att du inte visste vem det var?
No, you didn't, sir.
Nej, det har du inte, sir.
Told you what would happen if you didn't.
Jag sa ju hur det går om du inte...
I don't have the energy to be your rock when you didn't.
Jag orkar inte vara din klippa när du inte...
Unfortunately, you did not answer a question posed by mrs brantner.
Tyvärr besvarade ni inte en fråga från franziska katharina brantner.
And what is it you did not want marcus to know?
Och vad var det du inte ville att marcus ska få veta?
I would just as soon you didn't.
Jag föreslår att du låter bli.
No, you did not.
You know why you didn't?
Vet du varför du inte gjorde det?
Not to me. you didn't marry her.
Du gifte dig inte med henne.
No, you didn't. and you're not going.
Nej det har du inte och du ska inte åka.
Sure. - only you didn't know that.
Men det visste du inte...
I would rather you didn't.
Jag ser hellre att du låter bli.
I do not know why you did not do your job, but.
Jag vet inte varför du inte gjorde ditt jobb, men.
But i understand why you didn't.
Men jag förstår varför du inte gjorde det.
We thought that you did not want to come back.".
Vi trodde att ni inte tänkte komma hem mera.".
Who you said you didn't know.
Som du sa dig inte känna.
Well, if you're asking... i prefer that you didn't.
Om du nu frågar, så föredrar jag om du låter bli.

Resultat: 3079, Tid: 0.1104

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer