AGENTTI PÅ SVENSKA

Översättning av agentti i Svenska

S Synonymer

Resultat: 4430, Tid: 0.1143

Exempel på att använda Agentti i en mening och deras översättningar

Täällä agentti elizabeth keen.
Det är agent elizabeth keen.
Paul olbergin poika oli nkvd:n agentti valentin olberg, joka teloitettiin vuonna 1936.
Paul olbergs son valentin olberg var en NKVD agent som avrättades år 1936.
Olen agentti booth. tunnistatko hänet?
Jag är specialagent booth, känner ni igen den här mannen?
Agentti james ellison.
Specialagent james ellison.

Agentti cody banks, yhdysvaltalainen elokuva.
Agent cody banks, amerikansk långfilm.
Ja agentti lisasta.
Och agenten lisa.
Agentti rachael foley on nyt saatavilla raid-tilaan!
Agent rachael foley kan nu spelas i raid-läget!
Agentti gibbs, NCIS.
Specialagent gibbs, NCIS.
Liittovaltioin agentti!
Federala agenter!
Onko agentti yhä siellä?
Är agenten fortfarande kvar?
Joku agentti näki minun pelaavan tetristä pelihallissa.
Några agenter såg mig spela tetris i en arkad.
CIA: n entinen agentti, titus fisher, otti meihin yhteyttä hong kongista.
CIA- agenten titus fisher har kontaktat oss från hongkong.
FBI: n agentti ei aikonut sanoa sitä.
FBI agenterna skulle inte säga det.
Työskentelettekö te viikonloppuisin, agentti gibbs?
Jobbar du helg, specialagent gibbs?
Callahanista tulee kauden päätteeksi vapaa agentti.
Callahan blir fri agent efter säsongen.
Ringin agentti sai hänet.
Ring agenten har honom!
Agentti hannah wells.
Specialagent hannah wells.
Eräs agentti kertoi minulle jotain, mitä oli kuullut ystävältään.
En av agenterna här upprepade för mig någonting som en vän hade nämnt för honom.
Liittovaltion agentti!
Federala agenter!
Agenttik hän läpäisi kaikki 3 perehdyttämistoiminnasta ja tulla todellinen SWAT jäsen.
Agent k han passerade alla 3 utbildning uppdrag och bli en riktig SWAT medlem.
Fulcrumin agentti sai chuckin.
FULCRUM agenten har chuck.
Tietääkö vaimosi, että yksi kadonnut agentti on kate hewson?
Vet din fru att en av agenterna du letar efter är kate hewson?
Moni agentti aikoo antautua.
Många agenter kapitulerar.
Veriviljelmät olivat negatiivisia- lukuun ottamatta agentti dinozzon.
Alla blododlingar var negativa... utom specialagent dinozzos.
Javier cruz oli ringin tärkeä meksikon-haaran agentti.
Javier cruz var en viktig agent för ringens mexikanska syndikat.
Kunnioitetuin agentti koko organisaation historiassa.
Den mest respekterade agenten i mib:s historia.
Agentti mojtabai.
Agent mojtabai.
Agentti cho. tässä agentti van pelt.
Agenterna cho och van pelt från CBI.
Mukava tavata, agentti patterson. mitä?
Det är trevligt att träffa er, specialagent patterson.
Salainen agentti.
Hemliga agenter.

Resultat: 4430, Tid: 0.1143

"Agentti" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer