AIKAKAUDEN PÅ SVENSKA

Översättning av aikakauden i Svenska

S Synonymer

Resultat: 228, Tid: 0.1194

Exempel på att använda Aikakauden i en mening och deras översättningar

Katson, että historiallisen läpimurron jälkeen tarvitsemme uuden solidaarisuuden aikakauden.
Jag anser vi behöver en ny tid av solidaritet efter detta historiska genombrott.
Uskollinen henki aikakauden, jokaisessa huoneessa yhdistyvät modernit mukavuudet.
Trogen andan i eran, kombinerar varje rum moderna bekvämligheter med charmen i en.
Valuutan poistaminen on kaiken tämän hien ja uhrauksen aikakauden poistamista ja kieltämistä.
Att avskaffa en valuta är att avskaffa, förneka hela denna tid med svett och offer.
Se aloitti uuden aikakauden euroopassa.
Det blev inledningen till en ny epok för europa.

Väkijoukko ihastelee kaunista nuortaparia, uuden aikakauden symbolia.
Publiken hyllar det stiliga paret, en symbol för den nya eran.
Se, mitä me pidämme moraalisena vaihtelee aikakauden ja maantieteellisen sijainnin mukaan.
Ett personnamns struktur har varierat över tid och med geografi.
Lähestymme todellakin erittäin levottoman ja dramaattisen aikakauden loppua zairessa.
Vi närmar oss verkligen slutet på en särskilt händelserik och dramatisk period i zaire.
Komission tiedonanto- globalisaation aikakauden yhdennetty teollisuuspolitiikka korjaamiseksi euroalueella KOM(2010) 525.
Kommissionens meddelande- en integrerad industripolitik för en globaliserad tid.
Se ilmaisee kokonaisen aikakauden.
Det uttrycker en hel epok.
Planetaarisen aikakauden nukkuvat eloonjääneet siis jälleenpersonoidaan tuomiokausittaisissa nimenhuudoissa.
På detta sätt personaliseras de sovande överlevande från en planetarisk tidsålder ånyo vid de domperiodsomfattande namnuppropen.
Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka keskustelu.
En industripolitik för en globaliserad tid debatt.
Näin arvokkaat ihmiset ansaitsevat kokea sivistyksen seuraavan aikakauden.
Folk i deras ställning förtjänar att få uppleva den västerländska civilisationens nya epok.
Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka.
En industripolitik för en globaliserad tid.
Vesimiehen aika on ajanjakso kalojen aikakauden jälkeen.
Vi går från fiskarnas tidsålder in i vattumannens tidsålder.
Tämä on tämän aikakauden ihmisten kohtalo.
Människorna i denna tiden, det här är deras öde.
Sinusta tuli tämän ankean aikakauden luoja, joten minä tuhoan sinun kohtalosi.
Du växte upp och skapade den här eländiga tiden. så jag måste ändra ditt öde.
Toivottavasti tunnistat toivon aikakauden, kun huomaat sen.
Ni känner väl igen hoppets tid när den kommer.
Hävittäisit aikakauden suurimman rikollisen?
Och utplåna den främsta brottslingen i vår tidsålder?
Vuosina 1757-1758 hilleström kävi pitkällä ja aikakauden taiteilijoille poikkeuksellisella opintomatkalla ulkomailla.
Åren 1757-1758 gjorde hilleström en längre och för tidens konstnärer sedvanlig studieresa till utlandet.
Luvulla poltettiin paljon pilveä. se selvästi vaikutti aikakauden muotiin.
Folk rökte mycket braja på 70-talet, och det fördärvade uppenbarligen tidens modesinne.
Koko päivä gladiaattoriotteluita,- jotka aloittavat uuden rauhan aikakauden keisarikunnassa.
En fullmatad dag med gladiatorspel för att leda in i en ny fredligare tid i riket.
Miten tiedät näin paljon tämän aikakauden historiasta?
Hur kan du veta så mycket om den här tiden?
En välitä toisen aikakauden väestölaeista.
Jag bryr mig inte om befolkningslagar från en annan tid.
Näistä nopeasti kehittyneistä dinosaurusmatelijoista tuli kohta tämän aikakauden valtiaita.
Dessa snabbt evolverande dinosauriereptiler blev snart denna tidsålders monarker.
Nämä ovat laajentuneen unionin ja uuden perustuslakisopimuksen aikakauden haasteet.
Det är det som är utmaningen i dessa tider med en utvidgad union och det nya konstitutionella fördraget.
Se on siten kahden aikakauden ja kahden erilaisen poliittisen maailmankuvan leikkauspisteessä.
Den befinner sig således på den punkt där två epoker och två olika politiska världsåskådningar möts.
Hänen täysin epädemokraattisesti järjestetty uudelleenvalintansa aloitti ehdottoman terrorin aikakauden.
Hans fullständigt odemokratiskt arrangerade omval var inledningen till en period av absolut terror.
Arvoisa puhemies, direktiivi merkitsee vapaaehtoisuuden tai suositusten aikakauden päättymistä.
Herr talman! detta direktiv markerar slutet på en epok av frivillighet eller rekommendationer.
Tomaatti mehu ja LDH helmikuu 2017 tiedote käyttöönotto- loppuun yhden aikakauden 1.
Tomatjuice och LDH februari 2017 nyhetsbrev inledning- i slutet av en epok 1.
Aikakauden aiheet olivat useimmiten uskonnollisia tai myyttisiä.
Motiven under perioden var ofta religiösa eller mytiska.

Resultat: 228, Tid: 0.1194

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer