AJAN PÅ SVENSKA

Översättning av ajan i Svenska

S Synonymer

Resultat: 11135, Tid: 0.2395

Exempel på att använda Ajan i en mening och deras översättningar

Hallitus on ollut koko ajan avoin kaikille esityksille.
Regeringen har hela tiden varit öppen för alla förslag.
Pomo halusi, että ajan asiakkaan luo.
Chefen ville att jag kör till kunden.
Joka päivä, koko ajan.
Hela tiden, varje dag.
Ihmisillä on koko ajan enemmän kiire, ja he kaipaavat arkeen nopeita ratkaisuja.
Människor har hela tiden mera bråttom och de vill ha snabba lösningar i vardagen.

Kaksi, jos ajan nopeasti.
Två om jag kör fort.
Koko ajan on mennyt paremmin ja paremmin.
Varje dag har ändå gått bättre och bättre.
Kiitos, mutta ajan mieluummin itse.
Tack, men jag kör gärna själv.
Tämän ajan päättymiseen mennessä tuote on käytettävä tai hävitettävä.
I slutet av denna period måste läkemedlet användas eller kasseras.
Lähestulkoon koko ajan, jos rehellisiä ollaan.
Större delen av varje dag om jag ska vara ärlig.
Olen aina pyrkinyt pitämään parlamentin ajan tasalla näistä tapahtumista.
Jag har hela tiden försökt att hålla parlamentet informerat om denna utveckling.
Ne ovat saatavilla vain rajoitetun ajan.
Finns endast under en begränsad period.
Lähtökohtana on koko ajan oltava lapsen paras.
Utgångspunkten måste hela tiden vara barnens bästa.
Ei hätää, ajan varovasti.
Lugn, jag kör försiktigt.
Koitan olla parempi ja parempi koko ajan.
Själv blir jag bättre och bättre för varje dag.
Olen vuosituhannen ajan selvinnyt yrityksistäsi tappaa minut, veljeni.
I tusen år har jag överlevt dina försök att förgöra mig.
Hän kertoo oppivansa koko ajan jotain uutta.
Man lär sig något nytt varje dag sägs det.
Olen verrannut symboleja sen ajan kirjoitusmerkkeihin.
Jag har jämfört symbolerna med kartusche exemplen från samma period.
Tarkkailen sinua koko ajan.
Hör hela tiden kolla.
He ovat olleet askeleen edellä koko ajan, mikä on ärsyttävää ja loukkaavaa.
De har legat steget före ända sen vi träffades. det är förolämpande.
Kun ajan autoa.
När jag kör min bil.
Koko tämän ajan, vain askeleen lähempänä.
Efter alla dessa år är vi bara ett steg närmare.
Kun ajan annabelin muistikirjan salauksenpurkuohjelman läpi- saan kaikenlaista kontakti-infoa.
När jag kör annabels anteckningsbok i dekrypteringsprogrammet får jag all möjlig kontaktinfo.
Uusia vankeja tulee koko ajan.
Det kommer in nya fångar varje dag.
Tilastollisessa analyysissä seuranta- ajan mediaani oli 6, 9 vuotta.
Mediantiden för uppföljning vid tidpunkt för analys var 6, 9 år.
Käytän niitä koko ajan.
Jag använder den hela tiden.
Miljoonan vuoden ajan.
Ungefär för 150 miljoner år sen.
Miksi valehtelisin nyt kaiken tämän ajan jälkeen?
Magda... efter alla dessa år. varför skulle jag ljuga nu?
Tuo kersa pystyi kertomaan heille ajan ja paikan milchin hoitamiselle.
Hon kunde ge dem tidpunkt och plats för milch-uppdraget.
Hän on pettänyt minut kaiken tämän ajan jälkeen?
Efter alla dessa år förråder han mig?
Koko ajan on niin pirun kylmä.
Det är så jävla kallt hela tiden.

Resultat: 11135, Tid: 0.2395

"Ajan" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer