ALLEKIRJOITTAKAA PÅ SVENSKA

Översättning av allekirjoittakaa i Svenska

S Synonymer

Resultat: 56, Tid: 0.0953

Exempel på att använda Allekirjoittakaa i en mening och deras översättningar

Allekirjoittakaa kansanäänestyksiä vaativa vetoomus osoitteessa www.x09.eu.
Skriv på petitionen om en folkomröstning på www.x09.eu.
Allekirjoittakaa vetoomus osoitteessa xo9.eu kansanäänestyksen järjestämiseksi eu:n kaikissa jäsenvaltioissa.
Underteckna framställningen om en folkomröstning i alla eu:s medlemsstater på webbplatsen xo9.eu.
Allekirjoittakaa vuokrasopimukset.
Skriv på hyresavtalen.
Allekirjoittakaa asiakirja!
Underteckna dokumentet!

Allekirjoittakaa tämä.
Skriv på här, sir.
Allekirjoittakaa näihin kohtiin.
Skriv på här och här.
Minun käskettiin kysyä sitä. allekirjoittakaa nämä 20th century foxin paperit.
Skriv på för dokument från 20th century fox.
Allekirjoittakaa tämä.
Skriv på där.
Allekirjoittakaa tämä.
Skriv på här.
Allekirjoittakaa sitten.
Skriv på, då.
Allekirjoittakaa tänään, ja saatte seitsemän tuhatta boonusta.
Skriv på idag och jag ger er en bonus på sju tusen... var!
Allekirjoittakaa tämä.
Skriv på här, señora.
Allekirjoittakaa kaikki swearengenin laatimat paperit.
Skriv på alla dokument herr swearengen ger dig.
Olkaa ystävällinen ja allekirjoittakaa tässä ja nyt.
Var snäll och skriv på, här och nu.
Lukekaa ja allekirjoittakaa. minä seuraan tilannetta.
Läs igenom och skriv på, så följer jag upp.
Olkaa hyvä ja allekirjoittakaa tähän.
Var vänlig och skriv på här.
Allekirjoittakaa nyt se paperi!
Skriv på nu för fan!
Allekirjoittakaa se. pyydän,sir.
Skriv på den, snälla mr campbell.
Allekirjoittakaa näiden alalaitaan ja jättäkää ne sairaanhoitajalle.
Skriv på de här och lämna in dem hos sköterskan.
Allekirjoittakaa tämä ja laittakaa nimikirjaimenne tuohon.
Underteckna vid krysset och sätt initialerna vid markeringen.
Allekirjoittakaa nämä paperit ja poistukaa ehjin nahoin.
Skriv på de här dokumenten så får du gå oskadd.
Lukekaa se huolella. allekirjoittakaa ja leimatkaa.
Läs det noggrant, skriv under och sätt en stämpel på det.
Jos paholainen sallii, allekirjoittakaa tämä.
Om djävulen tillåter er, så underteckna det här nu.
Allekirjoittakaa tämä paperi, ja se on valmis toimitettavaksi.
Då ska du signera det här pappret, sen är allt klart.
Pyydän hartaasti... allekirjoittakaa.
Jag bönfaller er skriv under.
Allekirjoittakaa, niin kerron, miten hakkeroiduin NASA: an.
Skriv under så berättar jag hur jag hackade mig in i NASA.
Allekirjoittakaa tähän.
Allekirjoittakaa tähän.
Skriv under här.
Allekirjoittakaa salassapitosopimus tai ette voi jäädä näytökseen.
Skriv under sekretessavtalet. annars får ni inte se filmen.
Allekirjoittakaa nämä kaavakkeet.
Fyll i de här papperna.

Resultat: 56, Tid: 0.0953

SE ÄVEN

Se även


"Allekirjoittakaa" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer