ANTANUT MEILLE PÅ SVENSKA

Översättning av antanut meille i Svenska

S Synonymer

Resultat: 179, Tid: 0.0863

Exempel på att använda Antanut Meille i en mening och deras översättningar

Ette ole vielä antanut meille mahdollisuutta äänestää siitä.
Du har inte gett oss möjligheten att rösta om det ännu.
Berliinin muurin kaatuminen on antanut meille historiallisen imperatiivin laajentaa unionia.
Berlinmurens fall har gett oss det historiska imperativet till utvidgning.
Wendy oli antanut meille pienen aamiaisen ja järjestänyt meille lisälehtiä.
Wendy hade försett oss med en liten frukost och även organiserat oss extra blad.
Syytäjä on antanut meille lausunnon nils jesperiltä.
Åklagaren har försett oss med ett uttalande från nils jesper.

Olette antanut meille monia vastauksia.
Ni har gett oss ett antal svar.
Brooke oli kuitenkin antanut meille suurenmoisen lahjan.
Men brooke hade skänkt oss en fin gåva.
Oikeusasiamies on antanut meille tärkeitä neuvoja tältä alalta.
Ombudsmannen har givit oss viktig vägledning inom detta område.
Memo oli ihana isäntä ja antanut meille kaikki mitä tarvitsemme.
Memo var en underbar värd och försett oss med allt vi behöver.
Jumala on antanut meille luvatun maan.
Gud har skänkt oss det förlovade landet.
Erityisen vaikuttava on myös antanut meille hyvän täydellinen laitteet.
Särskilt imponerande har också gett oss den goda komplett utrustning.
Olette antanut meille mahdollisuuden tähän, mikä on ilahduttavaa.
Ni har givit oss anledning att göra det, vilket är glädjande att höra.
Esittelijämme on antanut meille erittäin hyvän pohjan.
Vår föredragande har gett oss en oerhört god grund.
Ja se oli kuin- jumala olisi puuttunut peliin ja antanut meille ihmeen.
Det var som om gud hade skänkt oss ett mirakel.
Et antanut meille vaihtoehtoja.
Du gav oss inget val!
Itse presidentti on antanut meille hyvin laajan toimivallan.
Presidenten har personligen gett oss extraordinära maktbefogenheter.
Kukaan ei antanut meille nimeäsi.
Ingen gav oss ditt namn.
Presidentti pastrana on antanut meille uutta toivoa ja uuden sysäyksen rauhanneuvotteluihin.
President pastrana har givit oss nytt hopp och har givit en ny impuls till fredsöverläggningarna.
Et antanut meille periksi tuumaakaan- siitä, minkä uskoit oikeaksi.
Du gav oss aldrig en millimeter, aldrig... av vad du tyckte var rätt.
Alus on antanut meille kaksi ihmettä.
Skeppet har givit oss två mirakel.
Se on antanut meille paljon.
Det har gett oss så mycket.
Jumala on antanut meille yhden maailman suurimmista lahjoista.
Därför att gud har givit oss en av världens allra största gåvor.
Et antanut meille mahdollisuutta.
Du gav oss inte en chans.
Jumala on antanut meille vapaan tahdon ja järjen.
Gud har gett oss fri vilja och intelligens.
Jaramillo ei antanut meille helikopteria.
Jaramillo gav oss ingen helikopter.
Jumala on antanut meille mahdollisuuden osoittaa maailmalle hänen rakkauttaan.
Gud har givit oss chansen att visa världen hans eviga kärlek.
Ackman on antanut meille- mahdollisuuden ostaa yhtiö alennettuun hintaan.
Ackman har gett oss en möjlighet att köpa ett företag till ett rabatterat pris.
Jumala on antanut meille- aseista suurimman.
För gud har givit oss det ultimata vapnet.
Hän on antanut meille toisen mahdollisuuden.
Han har gett oss en andra chans.
Etelä-korean valtio ei antanut meille mitään.
Sydkoreas regering gav oss ingenting!
Se ei antanut meille varaa valita.
Han gav oss inget val.

Resultat: 179, Tid: 0.0863

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING
TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer