DIABETES PÅ SVENSKA

Översättning av Diabetes i Svenska

Resultat: 507, Tid: 0.0716

Exempel på att använda Diabetes i en mening och deras översättningar

Diabetes mellitusta sairastavia potilaita ei ole tutkittu.
Patienter med diabetes mellitus har inte studerats.
Piilevä diabetes saattaa puhjeta tiatsidihoidon aikana ilmeiseksi diabetekseksi.
Latent diabetes mellitus kan bli manifest under tiazidbehandling.
Diabetes on sairaus, jossa keho ei tuota tarpeeksi insuliinia veren sokeripitoisuuden säätelemiseksi.
Diabetes är en sjukdom där kroppen inte producerar tillräckligt med insulin
Diabetes on sairaus, jossa keho ei tuota tarpeeksi insuliinia veren glukoosipitoisuuden säätelemiseksi.
Diabetes är en sjukdom där kroppen inte producerar tillräckligt med insulin
Jos sinulla on diabetes tai alttius diabetekseen sairastumiseen.
Om du är diabetiker eller har anlag för att få diabetes.
Piilevä diabetes voi puhjeta tiatsidihoidon aikana.
Latent diabetes mellitus kan bli etablerad under tiazidbehandoling.
Raskausajan diabetes: Raskausdiabetes on glukoosinsietohäiriö, joka ilmenee 1-6 %:lle raskaana olevista.
Gestationell diabetes mellitus, GDM, drabar 1-14 % av alla graviditeter.
diabetes.">Lemmy sanoi:" Sain tietää, että minulla on paha diabetes.
Jag fick veta att jag är diabetiker, och att det är illa.
Diabetes mellitus on krooninen sairaus, joka johtuu insuliinin puutteesta.
Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som orsakas av brist på insulin.
Diabetes, diabeteksen paheneminen Hyvin harvinainen.
Diabetes, förvärrad diabetes Mycket sällsynt.
Diabetes, munuaisten toimintahäiriö, ikä> 70 vuotta.
Diabetes mellitus, njurinsufficiens, ålder> 70 år.
Kerro lääkärille, jos Sinulla on diabetes.
Tala om för din läkare om du är diabetiker.
Jalraa käytetään tyypin 2 diabetes mellituksen( insuliinista riippumaton diabetes) hoitoon.
Jalra används för behandling av diabetes mellitus typ 2 icke insulinberoende diabetes.
Yleisyys tuntematon: diabetes, hyperkalsemia, hyperfosfatemia.
Ej känd: diabetes mellitus, hyperkalcemi, hyperfosfatemi.
Tavallisin syy joutua dialyysihoitoon on nykyään tyypin 2 diabetes.
Denna kostmodell är idag standardkost för diabetiker typ 2.
Sokeritautia diabetes mellitus.
Sockersjuka diabetes mellitus.
Hänellä on diabetes.
Nånting! Han är diabetiker.
Xiliarxa käytetään tyypin 2 diabetes mellituksen( insuliinista riippumaton diabetes) hoitoon.
Xiliarx används för behandling av diabetes mellitus typ 2 icke insulinberoende diabetes.
Hänellä on diabetes.
Hon är diabetiker.
Kiitos, mutta minulla on diabetes.
Jag uppskattar det men jag är diabetiker.
Potilaita, joilla on diabetes tai glukoosi- intoleranssi, tulisi seurata tiiviisti somatropiinihoidon aikana.
Patienter med diabetes eller glukosintolerans bör övervakas noga under somatropinbehandling.
Fyysiset pitkäaikaissairaudet kuten allergia, astma diabetes, epilepsia, syöpä.
Fysiska kroniska sjukdomar såsom allergi, astma, diabetes, epilepsi, cancer.
Munuaisten toimintahäiriö, korkea verenpaine, diabetes.
Njursvikt, högt blodtryck, diabetes.
Riskitekijöitä ovat alkoholismi, epilepsia, keuhkotuberkuloosi, diabetes ja maksasairaus.
Riskfaktorer är alkoholism, epilepsi, lungtuberkulos, diabetes och leversjukdomar.
Monotardia käytetään diabetes mellitusta sairastavien potilaiden hoitoon.
Monotard används för behandling av patienter med diabetes mellitus.
Ultratardia käytetään diabetes mellitusta sairastavien potilaiden hoitoon.
Ultratard används för behandling av patienter med diabetes mellitus.
Diabetes mellituksen hoito.
Behandling av diabetes mellitus.
Diabetes mellituksen hoitoon.
Behandling av diabetes mellitus.
Tyypin 2 diabetesta kutsutaan myös insuliinista riippumattomaksi diabetes mellitukseksi.
Typ 2- diabetes kallas också icke- insulinberoende diabetes mellitus.
Sinulla on ollut diabetes pitkän aikaa.
Du har haft diabetes länge.

Resultat: 507, Tid: 0.0716

Se även


diabetes mellitus
diabetes mellitus
diabetes insipidus
diabetes insipidus
diabetes voi
diabetes kan morfin kan
diabetes mellitukseksi
diabetes mellitus
diabetes on sairaus
diabetes är en sjukdom diabetes är ett tillstånd diabetes är den sjukdom
diabetes on tauti
diabetes är en sjukdom
kuten diabetes
såsom diabetes inklusive diabetes till exempel diabetes
diabetes mellituksen hoitoon
behandling av diabetes mellitus diabetes mellitus typ
insuliinista riippumaton diabetes
icke insulinberoende diabetes
diabetes mellituksen tai hyperglykemian kehittymistä
diabetes mellitus eller hyperglykemi
on diabetes
har diabetes är diabetiker
minulla on diabetes
jag har diabetes jag lever med diabetes jag är diabetiker jag har sockersjuka
hänellä on diabetes
hon har diabetes hon är diabetiker hade hon en retinalvensocklusion
jos sinulla on diabetes
om du har diabetes om du är diabetiker

S Synonymer till "diabetes"


"Diabetes" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer