EHKÄ PÅ SVENSKA

Översättning av ehkä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 42772, Tid: 0.3059

Exempel på att använda Ehkä i en mening och deras översättningar

Mietintö olisi ehkä parempi ilman niitä.
Betänkandet vore kanske bättre utan dem.
Se oli ehkä epäreilua.
Det kanske inte var rättvist.
Tää on ehkä yksi niistä.
Det kan vara en av dem.
No se on ehkä pienin ongelma.
Haha, det kanske är det mindre problemet.

Siihen oli ehkä neljä pääsyytä.
Det fanns nog fyra huvudfaktorer.
Se on ehkä siunaus.
Det kan vara en välsignelse.
Vinkki: haluat ehkä myös muuttaa koti- ja työsijaintisi.
Om du vill kan du även ändra hem- och jobbadresser.
Langatonta reititintä ei ehkä ole määritetty lähettämään verkkotunnustaan SSID.
Den trådlösa routern kanske inte är inställd för att sända sitt nätverks-id SSID.
Paitsi ehkä tämä.
Utom möjligen detta.
Komissio ei ole ehkä vastannut näihin kysymyksiin aivan tyydyttävästi.
Kommissionen har nog inte besvarat dessa frågor helt tillfredsställande.
Ehkä se on hieman kumpaakin.
Det är nog lite både och.
Tähän olen ehkä kaikista tyytyväisin.
Vi kan alla vara glada för det.
Toista, ehkä kolmatta sukupolvea.
Andra, möjligen tredje generationen.
Ehkä teidän pitäisi antaa avaruusalus äidillenne ja puhelin tyttärellenne.
Ni bör kanske ge rymdskeppet till er mor och telefonen till er dotter.
Tää on ehkä yksi niistä.
Jag är förmodligen en av dem.
Ehkä komission jäsen voisi selventää tätä seikkaa.
Kommissionsledamoten kanske kan klargöra denna punkt.
Ehkä se on vähän hankala.
Det är nog litet besvärligt.
Meidän on ehkä kuitenkin mentävä vielä pidemmälle.
Men vi måste förmodligen gå ännu längre.
Siitä tulee totta ehkä 2030-luvulla.
Det här kan vara verklighet år 2040.
Niin, ehkä afganistanissa.
Ja. möjligen i afghanistan.
Minun pitää ehkä tehdä jotain.
Jag får antagligen göra något.
Ja ehkä jalan.
Och antagligen ett ben.
Tai ehkä white tiger's milk?
Eller möjligen en "white tiger' s milk"?
Ehkä meidän ei olisi pitänyt lähteä stanfordista niin pian.
Vi skulle nog inte ha lämnat stanford så fort.
Ison-britannian armeija on ehkä maailman paras.
Brittiska armén är förmodligen den bästa i världen.
Expensensive ja varmasti ei 4 tähteä ehkä 2,5.
Expensensive och säkert inte 4 stjärnor kanske 2,5.
Ehkä se on kieleen liittyvä kysymys.
Det är troligen en språklig fråga.
Milloin ehkä menisin seuraavan kerran?
När kan vi åka nästa gång?
Tähän olen ehkä kaikista tyytyväisin.
Detta är vi förmodligen alla nöjda över.
Sänky ehkä vähän kova.
Möjligen något hård säng.

Resultat: 42772, Tid: 0.3059

"Ehkä" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer