EI OLE VALTUUKSIA PÅ SVENSKA

Översättning av ei ole valtuuksia i Svenska

S Synonymer

Resultat: 80, Tid: 0.1784

Exempel på att använda Ei Ole Valtuuksia i en mening och deras översättningar

Minulla ei ole valtuuksia muuttaa komiteamenettelyä; minulla ei ole siihen oikeutta.
Jag har inte befogenhet att ändra kommittéförfarandet- det tillhör inte mitt ansvarsområde.
Näillä terroristeilla ei ole valtuuksia toimia minkään kansan, rodun tai uskonnon puolesta.
Dessa terrorister har ingen befogenhet att agera på något folks, ras eller religions vägnar.
Eu:n toimielimillä ei ole valtuuksia arvioida tätä tai mitään muutakaan tuomioistuimen päätöstä.
Eu-institutionerna har inte befogenhet att utvärdera denna dom, eller för den delen någon annan.
Oikeusasiamiehenä ei ole valtuuksia peruuttaa palautuskehotusta.
Ombudsmannen har ingen befogenhet att upphäva ett återbetalningskrav.

Minulla ei ole valtuuksia neuvotella tähän tapaan.
Jag har inte befogenhet att förhandla på detta vis.
Tiedän, että hänellä ei ole valtuuksia.
Jag vet att hon inte har behörighet.
Euroopan oikeusasiamiehelle ei ole valtuuksia määrätä korvauksia kantelijalle.
Europeiska ombudsmannen har ingen befogenhet att bevilja kostnadsersättning till en klagande.
Rouva, meillä ei ole valtuuksia viedä teitä lentokentälle.
Vi har inte befogenhet att ta er dit.
Sinulla ei ole valtuuksia.
Minulla ei ole valtuuksia kertoa...- paskapuhetta.
Jag är inte behörig att säga.
Sinulla ei ole valtuuksia.
Meillä ei ole valtuuksia.
Meillä ei ole valtuuksia pidättää yksityisiä kansalaisia, etenkään maailmankuuluja miljardöörejä.
Vi har inte befogenhet att arrestera privata medborgare, särskild inte världskända miljardärer.
Teillä ei ole valtuuksia antaa sitä minulle.
Ni har inte befogenhet att ge mig det.
Teillä ei ole valtuuksia pitää meitä.
Ni har inte rätt att kvarhålla oss.
Minulla ei ole valtuuksia siirtää rahoja.
Jag har ingen befogenhet att föra över pengarna.
Sinulla ei ole valtuuksia.
Teillä ei ole valtuuksia täällä.
Tämä on itsenäinen neuvosto. teillä ei ole valtuuksia sulkea tutkimuksiamme.
Det här är en oberoende nämnd, du har ingen auktoritet att lägga ner.
Sinulla ei ole valtuuksia erottaa häntä.
Du har inte rätt att sparka honom.
Sinulla ei ole valtuuksia ostaa minua ulos.
Du har inte befogenhet att köpa ut mig.
Minulla ei ole valtuuksia.
Meillä ei ole valtuuksia.
Teillä ei ole valtuuksia pidättää minua.
Du har inte befogenhet att gripa mig.
Armeijalla ei ole valtuuksia täällä.
Armén har inga befogenheter här.
Minulla ei ole valtuuksia.
Jag har inte befogenhet att göra det.
Minulla ei ole valtuuksia puuttua liikeneuvot- teluihin.
Jag har inga befogenheter över förhandlingar.
Teillä ei ole valtuuksia tutkia henkilökuntaa.
Ni har inte befogenhet att starta en utredning av personalen.
Sinulla ei ole valtuuksia tappaa nickyä!
Du har inte befogenhet att döda henne!
Teillä ei ole valtuuksia tulla.
Du har inte befogenhet att komma in hit.

Resultat: 80, Tid: 0.1784

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING
SYNONYMER

"Ei ole valtuuksia" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer