EI VOI PÅ SVENSKA

Översättning av ei voi i Svenska

S Synonymer

Resultat: 11935, Tid: 0.4168

kan inte (5318) får inte (271) mår inte (102) kan aldrig (52) inte går (47)

Exempel på att använda Ei Voi i en mening och deras översättningar

Tämä liitännäinen ei voi päivittää nykyistä osaa automaattisesti.
Det här insticksprogrammet kan inte uppdatera aktuell del automatiskt.
Tällaista järjettömyyttä ei voi suvaita.
Sådana dumheter får inte tolereras.
Komissio ei voi hyväksyä sitä, että summat olisivat riittämättömiä.
Kommissionen kan inte godkänna att beloppen är otillräckliga.
Yksityishenkilö ei voi kerätä rahaa itselleen.
Privatpersoner får inte samla pengar för sig själv.

Oletusarvoinen pdf-käsittelijä ei voi vaihtaa pdx-tiedostojen käsittelijää.
Den valda standardhanteraren för PDF kan inte ändra ägarskap för pdx-filer.
Hän ei voi hyvin.
Hon mår inte bra.
Hän ei voi hyvin.
Han mår inte bra.
Sellaista kukaan ei voi viedä häneltä.
Det kan aldrig nån ta ifrån henne.
Terrorismin torjuminen ei voi merkitä demokratian torjumista.
En kamp mot terrorismen får inte innebära en kamp mot demokratin.
Tunnisteen nimi ei voi olla tyhjä.
Etikettnamn kan inte vara tomt.
Se ei voi merkitä demokratian torjumista.
Den får inte innebära en kamp mot demokratin.
Nykyään ei voi olla liian varovainen.
Man kan aldrig vara för försiktig.
Griff ei voi hyvin.
Griff mår inte bra.
Sitä ei voi verrata.
Det inte går att jämföra!
Kansainvälinen yhteisö ei voi viivytellä enää pidempään.
Det internationella samfundet kan inte vänta längre.
EU ei voi olla vain 27 maan kansallisten etujen summa.
EU får inte bara vara summan av 27 nationella intressen.
Äkkilähtötarjouksiin ei voi yhdistää muita tarjouksia tai alennuksia.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden/rabatter.
Hän ei voi hyvin.
Han...han mår inte bra.
Videota ei voi jakaa.
Videon kan inte spelas upp.
Tätä aikaa ei voi verrata mihinkään muuhun.
Det är en tid som inte går att jämföra med något annat.
Se ei voi toteutua liian myöhään.
Den kan aldrig komma för sent.
Isi ei voi hyvin.
Pappa mår inte bra.
Hän ei voi rakastaa meitä.
Hon kan aldrig älska oss.
Komissio ei voi hyväksyä muita tarkistuksia.
Övriga ändringsförslag kan ej godtas av kommissionen.
Murhaa, joita ei voi ratkaista.
Mord som inte går att lösa.
Liikelaitos ei voi joutua konkurssiin.
Reservdelsbolaget är inte försatt i konkurs.
Euroopan parlamentti ei voi jäädä toimettomaksi.
Europaparlamentet kan inte bara passivt titta på.
Tämä kehitys ei voi jatkua.
Denna utveckling får inte fortsätta.
Tätä nimeä ei voi käyttää asiakirjaluokan nimenä.
Det här namnet är inte tillåtet för en dokumentklass.
Hänessä on osa jota ei voi nähdä.
En del som inte går att se.

Resultat: 11935, Tid: 0.4168

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Ei voi" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer