ELÄMÄ PÅ SVENSKA

Översättning av elämä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 6040, Tid: 0.1348

Exempel på att använda Elämä i en mening och deras översättningar

Kuka on rakkaus ja elämä?
Det är livet och kärleken!
Elämä ilman alicea on.
Det är att leva utan henne.
Niin kuin elämä on.
Precis som livet är!
Parempi elämä.
Att leva bättre.

Nimen pitäisi olla:' elämä käy vain pahemmaksi.
Den borde ha hetat "livet är helkass, och sen blir det bara värre"!
Ei se elämä helppoa ole.
Men livet är inte så enkelt.
Parempi elämä kemian kautta.
Bättre tillvaro med kemi.
Elämä on vaarallista.
Det är farligt att leva.
Jos tämä merellinen elämä tuhoutuu, se vaikuttaa ravintoketjuihin.
Om det marina livet förstörs, kommer det att påverka näringskedjan.
Kuten sanoit, elämä ei ole aina niin helppoa.
Som du sa: "livet är inte alltid så enkelt.
Instituutissa sanotaan aina, että elämä on elävä asia.
På institutet säger man: "livet är ett levande väsen.
Elämä vailla rakkautta ei ole oikeaa elämää.
Att leva utan kärlek är inte att leva.
Meille tämä on ihanteellinen elämä, emmekä luovu siitä helpolla.
Vi har en idealisk tillvaro. den ger vi inte upp så lätt.
Näin elämä on minua opettanut!
Det har livet lärt mig.
Varhainen elämä ja opiskelu.
Tidigt liv och utbildning.
Elämä ei ole ilmaista.
Det är inte gratis att leva.
Eugen schaumanin elämä ja teko.
Eva spångbergs liv och gärning.
Kuten tohtori pulaski sanoisi, elämä on harvoin reilua.
Som doktor pulaski skulle ha sagt: "livet är sällan rättvist.
Elämä on nyt.
Livet är nu.
Vapautuminen ja elämä liuksialan kartanossa.
Tre helgon och livets resa i hälsans park.
Kuitenkin oma elämä on paljon tyhjempää, kun ne ovat poissa.
Men ens egen tillvaro blir så mycket tristare när de är borta.
Minä lähdin." elämä tai kuolema." se oli liikaa minulle.
Jag lämnade. "liv eller död" hela tiden, det blev för mycket.
Ilman sitä elämä kävisi sietämättömäksi.
Dock så inser de att deras tillvaro är ohållbar.
Ajattelin, että elämä on mallillaan.
Jag tänkte, "livet är mysigt.
Haluan saada tuntuman siihen, millaista vanhusten elämä täällä on.
Jag vill få en känsla för hur det känns för de gamla att leva här.
Kaksi kotia, yksi elämä- 10 kysymystä lapsen vuoroasumisesta.
Två hem, ett liv- 10 frågor om växelvis boende.
Suokoon elämä sinulle kaikki nautintonsa- vaikka ne johtavatkin perheen perikatoon!
Må du njuta av alla livets nöjen även om de leder till familjens undergång.
Elämä todellakin jatkuu.
Livet går faktiskt vidare.
Hauskuus, onni, elämä.
Nöje, lycka, att leva.
Uusi elämä.
I livets vår.

Resultat: 6040, Tid: 0.1348

"Elämä" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer