EN AIO PÅ SVENSKA

Översättning av en aio i Svenska

S Synonymer

Resultat: 2905, Tid: 0.175

Exempel på att använda En Aio i en mening och deras översättningar

Arvoisa puhemies, en aio puhua madridin huippukokoukseen liittyvistä hyvistä uutisista.
Herr talman! jag tänker inte tala om de goda nyheterna i samband med toppmötet i madrid.
Ja ei, en aio hankkia lapsia.
Och nej jag ska inte ha barn.
En aio antaa sille enempää aikaa.
Jag tänker inte lägga mer tid på den.
ES arvoisa puhemies, en aio korostaa sitä, mitä on jo sanottu.
ES herr talman! jag ska inte understryka det som redan har sagts.

En aio tappaa sinua.”.
Jag kommer inte döda dig.
En aio olla hiljaa.
Jag tänker inte hålla tyst.
En aio mennä takaisin.
Jag kommer inte att åka tillbaka.
Ja en aio tavata äitiäni.
Och jag vill inte träffa min mamma.
En aio toistaa kaikkia vihreiden esittämiä vastaväitteitä- olette kuulleet ne aikaisemminkin.
Jag tänker inte upprepa alla gröna invändningar- ni har hört dem förut.
En aio istua tässä ja sanoa, että teimme kaiken oikein.
Jag ska inte sitta här och säga att vi gjorde allting rätt.
En aio sallia keskustelua tästä aiheesta.
Jag kommer inte att tillåta en debatt i den frågan.
En aio edes yrittää.
Jag ska inte ens försöka.
En aio haistella isäsi kalsareita.
Stiles, jag vägrar sniffa på din pappas kallingar.
Ehkä ei, mutta en aio häpäistä uskoani enää enempää.
Kanske inte, men jag vill inte dra mer skam över min tro.
En aio nyt paneutua teknisiin yksityiskohtiin tämän tarkemmin.
Jag tänker inte gå närmare in på de tekniska detaljerna just nu.
En aio mennä takaisin.
Jag vill inte aka tillbaka.
En aio käyttää paljon aikaanne.
Jag ska inte ta upp mycket av er tid.
En aio sekaantua kreikassa pidettävien olympiakisojen osallistujakysymykseen.
Jag har inte för avsikt att bli inblandad i frågan om deltagande i OS i grekland.
En aio hyökätä.
Jag kommer inte att gå till anfall.
En aio olla hiljaa.
Jag tänker inte vara tyst.
Mutta en aio pelätä häntä niin kuin hänen vihollisensa.
Men jag vägrar bli hennes fiende genom att reagera med rädsla.
En aio lopettaa.
Mutta en aio elää saksan aikaa.
Men jag vägrar att leva på tysk tid.
En aio olla kova.
Jag planerar inte att bli uppäten.
En aio pohtia, mitä lehdistön osallisuudelle olisi tehtävä.
Jag vill inte diskutera vad vi bör göra med pressens inblandning.
En aio mitata huippukokouksen menestystä suhteessa lopullisen yhteisen julistuksen pituuteen.
Jag har inte för avsikt att mäta toppmötets framgång genom längden på den slutliga gemensamma förklaringen.
En aio valehdella.
Jag ska inte ljuga för dig.
En aio tukea tätä mietintöä.
Jag kommer inte att stödja detta betänkande.
En aio käsitellä asiaa.
Jag kommer inte att ta upp den.
En aio tappaa häntä.
Jag har inte för avsikt att döda honom.

Resultat: 2905, Tid: 0.175

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"En aio" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer