ENNEN PÅ SVENSKA

Översättning av ennen i Svenska

S Synonymer

Resultat: 36846, Tid: 0.2297

Exempel på att använda Ennen i en mening och deras översättningar

Tarkastamme kaikki kommentit ennen julkaisemista.
Alla kommentarer granskas innan publicering.
Investointivaraus saa olla enintään 50 prosenttia verovelvollisen tilikauden voitosta ennen varauksen tekemistä.
Investeringsreservering får uppgå till högst 50 procent av skattskyldigs vinst under räkenskapsperioden innan reserveringen gjordes.
Peruutus asti 48 tuntia ennen saapumista, alle 48 tuntia yhden yön penality.
Avbokning fram till 48 timmar före ankomsten, mindre än 48 timmar en natt penality.
Maaherran päätöksen voi luonnonsuojeluvalvoja ennen valitusajan umpeenkulumista alistaa korkeimman hallinto-oikeuden tutkittavaksi.
Landshövdingens beslut må av naturskyddsinspektören före besvärstidens utgång underställas högsta förvaltningsdomstolens prövning.

Oletko tehnyt jotain tänä vuonna, mitä et ole ennen tehnyt?
Gjorde du något i år som du aldrig har gjort förut?
Thalidomide celgenen vaikutuksia testattiin ensin koemalleilla ennen ihmisillä tehtyjä tutkimuksia.
Effekterna av thalidomide celgene prövades först i olika experimentmodeller innan de studerades på människor.
Luiska ennen pääovea, kaltevuus 15%, ei käsijohdetta.
Ramp före huvuddörren, lutning 15 %, ingen ledstång.
En ollut ikinä ennen nähnyt kuollutta ihmistä.
Jag hade aldrig sett en död person förut.
Näin on ollut ennen ja asia tuskin muuttuu tulevaisuudessakaan.
Så var det förr och det lär inte bli annorlunda i framtiden.
Jos olet epävarma, kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen thalidomide celgenen ottamista.
Innan du tar thalidomide celgene, rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
Erdogan: muslimit löysivät amerikan ennen kolumbusta.
Erdogan: "muslimer upptäckte amerika före columbus.
Thelinin turvallisuutta ja tahokkuutta testattiin ensin kokeellisissa malleissa ennen ihmisillä tutkimista.
Thelins säkerhet och effekt prövades först i olika experimentmodeller innan de undersöktes på människor.
Sellainen oli ennen minullakin.
Sån var jag också förut!
Syrjäkylän voimaa ennen ja nyt.
Storängens station förr och nu.
Direktiivillä on siis ennen kaikkea suuri poliittinen merkitys.
Detta direktiv har alltså framför allt en stor politisk betydelse.
Kehonrakennus ennen ja nyt!
Begravningsseder förr och nu.
En ole ennen ajanut noin lujaa.
Har aldrig sprungit så snabbt förut.
Se oli ennen puulämmitteinen.
Den tillhörde tidigare en mässhake.
Näytteiden säilytys ja kuljetus ennen analysointia.
Förvaring och transport av prover före analys.
Ennen kaikkea tarvitaan suuria muutoksia.
Det krävs framför allt stora förändringar.
Ennen hoidon alkua.
Innan behandlingsstart.
Uloskirjautuminen: ennen 11:30.
Utcheckning: före 11:30.
Uskomme ennen kaikkea, että tässä on kysymys uskottavuudesta.
Vi tror framför allt att det är en fråga om trovärdighet.
Siltasaari- ennen ja nyt.
Torget- förr och nu.
Onko tätä tapahtunut koskaan ennen?
Har det någonsin hänt tidigare?
Ilmoitusta ei saa lähettää ennen tyytymättömyyden ilmoittamisellesäädetyn määräajan päättymistä.
Meddelandet får icke sändas förrän den stadgade tiden för missnöjesanmälan utgått.
Nykyään on paremmin kuin ennen.
Det är bättre nu än förut.
Loppumaksu 4 viikkoa ennen saapumista.
Slutbetalning 4 veckor innan ankomst.
Ennen tällaisen määräyksen antamista on asiasta hankittava rekisteriviranomaisen lausunto.
Innan dylikt förordnande utfärdas skall registermyndighetens utlåtande i saken inhämtas.
En ole ikinä ennen kokeillut.
Det har jag aldrig testat förut!

Resultat: 36846, Tid: 0.2297

SE ÄVEN

Se även


"Ennen" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer