ENSI PÅ SVENSKA

Översättning av ensi i Svenska

S Synonymer

Resultat: 7005, Tid: 0.1487

Exempel på att använda Ensi i en mening och deras översättningar

Nähdään taas ensi vuonna.
Vi ses igen nästa år.
Ensi kuussa.
Nästa månad.
Luken ensi hiustenleikkuu.
Lukes första klippning.
Lakimuutoksen on määrä tulla voimaan jo ensi vuonna.
Lagändringen ska träda i kraft redan under nästa år.

En ensi tapaamisellamme, mutta myöhemmin.
Inte vid första mötet, men sen.
Ensi vaikutelma on ollut todella positiivinen.
Säkert har det första intrycket varit positivt.
Saksa-ranska-akseli lukkiutuu osittain ensi vuonna, koska molemmissa maissa pidetään vaalit.
Axeln tyskland-frankrike kommer delvis att vara blockerad av val i båda länderna kommande år.
Sarah, tiesin ensi hetkestä lähtien, että viettäisin loppuelämäni kanssasi.
Sarah, jag visste från första stund att vi skulle tillbringa livet ihop.
Tutkimus valmistuu lokakuun lopussa eli ensi viikolla.
Undersökningen kommer att vara klar i slutet av oktober, det vill säga nästa vecka.
Se oli ensi askel itsenäisen slovakian valtion muodostamiseksi.
Det var det första steget i bildandet av en oberoende slovakisk stat.
Ensi viikosta on tulossa mielenkiintoinen.
Nästa vecka blir spännande.
Kenties tietoisuutemme on ensi askeleemme kohti vapautumista.
Det är kanske det första steget mot att frigöra sig.
Mccain haudataan ensi sunnuntaina.
Mccain kommer att begravas på söndag.
Kulta on luonnon ensi vihreys.
Naturens första grönska är guld.
Oikeutta jakoi näin ollen ensi vaiheessa perhe, sitten suku ja myöhemmin heimo.
Rättvisa skipades sålunda först av familjen, sedan av klanen och senare av stammen.
Olemme ottaneet ensi askeleet hyvin tärkeässä keskustelussa.
Vi har tagit de första stegen på vägen mot en mycket viktig diskussion.
Lattian alla on perusmuuri 1200-luvun ensi vuosikymmeniltä.
Under kyrkgolvet finns grundmurar från 1200-talets första årtionden.
He ovat ensi esimerkki järjestäytyneestä rikollisuudesta.
De är det första exemplet på organiserad brottslighet.
Toimenpidepaketti esitellään ensi kuussa.
Detta paket ska läggas fram nästa månad.
Wto:ta olisi kuitenkin ensi sijassa uudistettava tämän tavoitteen mukaisesti.
WTO bör emellertid först omorganiseras i linje med detta.
Tutkimusta käsittelevä neuvosto kokoontuu ensi kesäkuun 22. päivänä.
Forskningsrådet kommer att sammanträda den 22 juni.
Ne ovat sairauden ensi merkit.
Det är de första tecknen på sjukdomen.
Se on tärkeä ensi askel.
Detta är ett viktigt första steg.
Aiotte esittää ehdotuksen ensi vuoden aikana.
Ni planerar att lägga fram ett förslag nästa år.
Toivottavasti ensi viikko on parempi.
Hoppas kommande vecka blir bättre.
Ensi suukko oli vuoden jälkeen.
Vi kysstes först efter ett år.
Ensi joulukuun 31. päivänä poikkeuksellisen ekopistejärjestelmän voimassaolo päättyy.
Den 31 december kommer den särskilda överenskommelsen om miljöpoäng att löpa ut.
Se oli ensi askel kohti rotujen mukaan jaettua eurooppaa.
Det var det första steget mot att göra en rasmässig karta över europa.
Mutta ehkä ensi kierrossa sitten!
Det är dags för nästa rond.
Yhdeksältä aamulla, seitsemän tuntia ensi laukausten jälkeen-- gockelin viereinen bunkkeri tuhotaan.
Sju timmar efter att de första skotten har avlossats förstörs bunkern bredvid gockels.

Resultat: 7005, Tid: 0.1487

"Ensi" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer