ENSIN PÅ SVENSKA

Översättning av ensin i Svenska

S Synonymer

Resultat: 12099, Tid: 0.1725

Exempel på att använda Ensin i en mening och deras översättningar

Thalidomide celgenen vaikutuksia testattiin ensin koemalleilla ennen ihmisillä tehtyjä tutkimuksia.
Effekterna av thalidomide celgene prövades först i olika experimentmodeller innan de studerades på människor.
Thelinin turvallisuutta ja tahokkuutta testattiin ensin kokeellisissa malleissa ennen ihmisillä tutkimista.
Thelins säkerhet och effekt prövades först i olika experimentmodeller innan de undersöktes på människor.
Haluan tehdä ensin myönteisen huomautuksen.
Jag skall börja med en positiv kommentar.
Kirjoittaminen oli ensin tuskallista.
Att skriva första boken var svårt.

Thymanaxin vaikutuksia testattiin ensin kokeellisilla malleilla ennen ihmisillä tutkimista.
Effekterna av thymanax prövades först i olika experimentmodeller innan de studerades på människor.
Aion ensin puhua tunisiasta.
Jag ska börja med att tala om tunisien.
Prepandrixin vaikutuksia testattiin ensin kokeellisilla malleilla ennen ihmisillä tutkimista.
Effekterna av prepandrix prövades först i olika experimentmodeller innan de studerades på människor.
Käsitelkäämme niitä ensin.
Låt oss börja med dem.
Ensin käsittelen rahoitusapua.
För det första, ekonomiskt bistånd.
Minun ensin wimdu- mitä hyvä valinta.
Min första med wimdu- vad ett bra val.
Vuosimaksusta maksetaan ensin lainan korkoa.
Av annuiteten betalas först ränta på lånet.
Voisin kertoa ensin joukkueen vähemmän kehutuista saavutuksista.
Jag kanske ska börja med plutonens mindre ryktbara prestationer.
Mitä meidän pitäisi ensin tehdä?
Vad är det första vi bör göra?
Hän löi ensin- omaa valmentajaa?
Slog han första slaget? sin egen tränare?
Soitan ensin.
Jag måste ringa ett samtal.
Useimmissa uima luokkia, aloittelijoille oppia joko rintauinti tai etuosan indeksoida ensin.
I de flesta simning klasser, nybörjare lära antingen BRÖSTSIM eller framsidan genomsöka första.
Laitetaanko niitä ensin rakennustelineisiin vai puihin?
Ska vi börja med byggnadsställningen eller med träd?
Selvitetään ensin mitä hänellä on mielessään.
Vi måste veta vad han tänker på.
Puhun ensin oikeus- ja sisäasioiden alan yhteistyöstä.
Jag börjar med samarbetet på området rättsliga och inrikes frågor.
Käsittelen ensin suojapaikkoja.
För det första- nödhamnar.
Toriselin vaikutuksia on testattu ensin kokeellisissa malleissa ennen sen tutkimista ihmisillä.
Effekterna av TORISEL prövades först i olika experimentmodeller innan de studerades på människor.
Ensin niihin hyviin asioihin.
Första, det bra saker för.
Näytit ensin vain jätkäparin!
Du drar ut på det, din jävel. du sa bara "knektar.
Donna, nosta ensin.
Du får börja, donna.
Meidän olisi siis pitänyt ensin äänestää tarkistuksesta.
Vi hade alltså först behövt rösta om ändringsförslaget.
Kuka ensin?
Vem börjar?
Tarkastelen ensin maailmanlaajuista kilpailukykyä.
För det första: global konkurrenskraft.
Mutta allekirjoitetaan se ensin.
Men det måste skrivas på.
Kohotan ensin phoenixin rauhaa ja sitten tulee cocteaun vuoro.
Jag har fått nog av det! jag ska förstärka phoenix lugn.
Ensin talousarviosta.
För det första om budgeten.

Resultat: 12099, Tid: 0.1725

"Ensin" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer