EPÄONNISTUIVAT PÅ SVENSKA

Översättning av epäonnistuivat i Svenska

S Synonymer

Resultat: 83, Tid: 0.1508

Exempel på att använda Epäonnistuivat i en mening och deras översättningar

Loppujen lopuksi neuvottelut epäonnistuivat, mikä on hyvin valitettavaa.
Slutligen misslyckades sedan förhandlingarna, vilket är mycket olyckligt.
Carroll yritti kahdesti saada vaimoaan. molemmat epäonnistuivat.
Carroll har misslyckats med båda räddningsförsöken av sin fru.
Siksi yrityksenne epäonnistuivat.
Därför misslyckades ditt företag.
Radiossa juuri kerrottiin. neuvottelut epäonnistuivat.
Förhandlingarna har misslyckats.

Muut epäonnistuivat, sinä et.
De andra misslyckades, men du lyckades.
Pojat epäonnistuivat, mutta kilpailu ei.
Pojkarna misslyckades, men inte tävlingen.
Atreidesien tuhoa halunneet epäonnistuivat.
Dom som önskade huset atreides i fördärvet, har misslyckats.
Ne epäonnistuivat, koska kuulostivat tyhmiltä.
De misslyckades eftersom de låter dumma.
He epäonnistuivat tehtävässä.
Den misslyckades med sitt uppdrag.
Jotkut ihmiset epäonnistuivat,- koska he eivät olleet valveutuneita.
Vissa människor misslyckades eftersom de inte var medvetna.
Kokeet epäonnistuivat.
Försöken misslyckades.
Kaikki muut, joita kokeilimme, epäonnistuivat.
Alla andra som vi försökte med misslyckades.
Kaikki klebbin valitsemat epäonnistuivat.
Klebbs folk misslyckades.
Kun ensiyritykset epäonnistuivat, discipuli tajusi.
När de första försöken misslyckades insåg discipuli.
He olivat me, ja epäonnistuivat.
De var oss och misslyckades.
Kaikki geneettiset koe testit epäonnistuivat.
Alla genetiska experiment misslyckades.
Washington ja muut epäonnistuivat.
Washington och de andra misslyckades.
He yrittivät ja epäonnistuivat.
De försökte och misslyckades.
Newmanit onnistuvat siinä, missä botwinit epäonnistuivat.
Newmans kommer att lyckas där botwins misslyckades.
Neuvottelut epäonnistuivat.
Förhandlingarna misslyckades.
Kaikki epäonnistuivat.
Alla misslyckades.
Neuvottelunne epäonnistuivat.
Förhandlingarna misslyckades.
Kun he epäonnistuivat siinä, he lähettivät väärän luojan teloittamaan richardin.
När de misslyckades, sände de en falsk skapare för att avrätta honom.
Emme moiti komissiota siitä, että sen konsultit epäonnistuivat.
Vi klandrar inte kommissionen för det faktum att deras konsulter misslyckades.
Nämä hankkeet epäonnistuivat.
Men projektet misslyckades.
Ensimmäiset iskut epäonnistuivat.
De första anfallen misslyckades.
Hän sanoi että kaksi riittää, mutta he epäonnistuivat.
Hon sa att två skulle räcka, men de misslyckades.
Luultavasti, koska heidän kokeensa epäonnistuivat.
Jag tror det är för att experimenten misslyckades.
Heidän valloitusaikeensa epäonnistuivat.
Deras erövringsplaner misslyckades.
Monet tytöt epäonnistuivat.
Många flickor misslyckades.

Resultat: 83, Tid: 0.1508

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer