ETTÄ RAKASTIN PÅ SVENSKA

Översättning av että rakastin i Svenska

S Synonymer

Resultat: 57, Tid: 0.0783

Exempel på att använda Että Rakastin i en mening och deras översättningar

Uskotko, että rakastin häntä? uskon.
Tror du att jag älskade henne?
Sano hänelle, että rakastin häntä niin että.
Säg att jag älskade honom så mycket.
Unohdin... kertoa hänelle, että rakastin häntä.
Jag glömde säga att jag älskar honom.
Sano, että rakastin häntä. ethän unohda?
Säg att jag älskade henne, du glömmer väl inte det?

Asia on näin, että rakastin juomista.
Faktum är att jag älskar att dricka.
Voin vain sanoa, että rakastin häntä ja kaipaan häntä.
Det grundläggande är att jag älskade honom. och jag saknar honom.
Kerro, että rakastin häntä!
Säg att jag älskar henne!
Kerro thorinille, että rakastin häntä.
Säg åt thorin att jag älskar honom.
Sitten tiedät, että rakastin häntä.
Då vet du att jag älskade henne.
Näit, että rakastin häntä.
Du ser att jag älskar honom.
Kerrotko pojalleni, että rakastin häntä?
Kan ni säga min son att jag älskar honom?
Totuus kuitenkin on, että rakastin jokaista tissileikkausta ja rasvaimua.
Sanningen är, att jag älskade varje bröstjobb. varje fettsugning.
En ihmettele, että rakastin tätä naista.
Inte konstigt att jag älskade den kvinnan.
Sanoin että rakastin häntä eikä mikään saisi tulla sen tielle ei edes jumala.
Jag sa att jag älskade henne och att inget borde få hindra oss.
En kiellä sitä, että rakastin häntä.
Jag förnekar inte att jag älskade henne.
Kerro biancalle, että rakastin häntä.
Hälsa bianca att jag älskade henne.
Tiedät, että rakastin häntä enemmän kuin.
Du vet att jag älskade henne mer än.
Kerro äidilleni, että rakastin häntä.
Säg till min mamma att jag älskade henne.
Ninjajoukot, kertokaa vaimolleni, että rakastin häntä.
Ninjatruppen, säg till min fru att jag älskade henne.
Yritin vain kertoa hänelle, että rakastin häntä.
Jag försökte bara säga att jag älskade henne.
Etsi hänet käsiisi ja kerro, että rakastin häntä.
Kan du leta upp henne och säga att jag älskade henne?
Että rakastin puhettanne.
Att jag älskade er homilia.
Ensin haluan kertoa, että rakastin vaimoani- vaikka en luottanut häneen.
Du ska veta att jag älskade min fru... även om jag inte kunde lita på henne.
Tiedät, että rakastin seania.
Ni vet att jag älskade sean.
Cathrine, tiedät että rakastin sinua.
Cathrine... du vet att jag alltid har älskat dig.
Sanoin että rakastin häntä ja että minun piti antaa hänelle pistos.
Jag sa att jag älskade honom och att han skulle få en spruta.
Haluan sinun tietävän- että rakastin sinua- enemmän kuin tiesinkään.
Du ska veta att... jag älskade dig... mer än jag visste om.
Luulen, että rakastin häntä, mutta en sanonut sitä koskaan.
Jag tror att jag älskade honom, men det sa jag aldrig.

Resultat: 57, Tid: 0.0783

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "että rakastin"


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer