ETTÄ TYÖSKENTELET PÅ SVENSKA

Översättning av että työskentelet i Svenska

Resultat: 44, Tid: 0.1137

Exempel på att använda Että Työskentelet i en mening och deras översättningar

He sanoivat myös... että työskentelet CIA: lle.
De sa att du jobbar för CIA.
Älä unohda, että työskentelet nyt minulle, jermaine.
Ey, kom ihåg att du arbetar för mig nu, jermaine.
Mitä?- en tahdo, että työskentelet siellä.
Jag vill inte att du jobbar där.
Sano, että työskentelet täältä käsin.
Säg att du jobbar härifrån.

Margaret kertoi, että työskentelet CIA.
Margaret berättade att du arbetar för CIA.
Didi? en tiennyt, että työskentelet täällä.
Jag visste inte att du jobbade här.
Kuulin, että työskentelet cityssä.
Jag hörde att du jobbar i stan.
En tiennyt, että työskentelet tänään. lopetin juuri.
Jag visste inte att du jobbade idag.
Muistutan, että työskentelet minulle.
Kom ihåg att du arbetar för mig.
Kuulin että työskentelet, koska vanhempasi tarvitsevat apua. onko se totta?
Jag har hört att du jobbar, för din familj behöver hjälp.
Tämä on kauppa. en tiennyt, että työskentelet täällä.
Matbutiken... -jag visste inte att du jobbade här.
Että työskentelet isällesi?
Mukava yllätys, toivoisin.- en tiennyt, että työskentelet lauantaisin.
Jag visste inte att du jobbade lördagar.
Tiedämme, että työskentelet bierkon kanssa.
Vi vet att du jobbar med honom var är han?
En halua, että työskentelet siellä enää.
Jag vill inte att du jobbar där mer.
He sanoivat että työskentelet fallonille, ja että olet yksi heistä.
De sa att du jobbar åt fallon. att du är en av hans grabbar nu.
Seth kertoi, että työskentelet täällä.
Seth sa att du jobbar här.
Hän sanoi, että työskentelet walkerin kanssa, ja että sinä olet terroristi.
Hon sa att du jobbar med tom walker att du är terrorist.
Blake sanoi, että työskentelet friikkien kanssa.
Han sa att du jobbar med missfoster.
Tahdon, että työskentelet kanssani.
Jag vill att du jobbar med mig.
Ei. haluan, että työskentelet doakesin kanssa.
Nej, jag vill att du jobbar med doakes.
Ilmoita tiimillesi ja esimiehillesi etukäteen, että työskentelet kyseisenä päivänä etänä.
Informera din chef och dina kollegor om att du jobbar hemma i förväg.
Melkein unohdin, että työskentelet täällä.
Jag hade nästan glömt att du jobbar här.
Tiedän, että työskentelet, mutta ilmoita, kun saat tämän.
Jag vet att du jobbar.. men säg till när du tar en rast.
Pelkäät kertoa vaimolle, että työskentelet vanhan heilan kanssa.
Glömt att berätta för din fru att det arbetar med din gamla flamma, va?
Kuulin, että työskentelet kirjallisuuden laitoksella.
De sa att du jobbade på litt.vet.
Tahtoisin, että työskentelet kanssani.
Jag vill att du ska arbeta med mig.
Kuulin, että työskentelet J.P. oliverilla.
Så, simon, dom säger att du jobbar på J.P. oliver?
Kuulin, että työskentelet kellon ympäri- parhaiden japani-asiantuntijoiden kanssa.
Jag hör att ni arbetar dynget runt- ni och alla de andra "japan-experterna.
He tietävät, että työskentelet virastolle.
De vet att du jobbar för byrån.

Resultat: 44, Tid: 0.1137

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Että työskentelet" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer