FARSSI PÅ SVENSKA

Översättning av farssi i Svenska

S Synonymer

Resultat: 98, Tid: 0.1054

Exempel på att använda Farssi i en mening och deras översättningar

Viime viikolla työaikadirektiiviin liittynyt farssi oli häpeällinen.
Förra veckans fars kring arbetstidsdirektivet var skamlig.
Se ei ole farssi, se ei todellakaan ole sitä.
Det är ingen fars, det är det definitivt inte.
Yrityksestä saada eu:n uudet virastot sijoitettua tuli myös farssi.
Försöket att utse säten för flera byråer inom europeiska unionen förvandlades även det till rena farsen.
Nyt havaitsemme, että koko tämä aikaa vievä prosessi oli merkityksetön farssi.
Nu märker vi att hela denna tidsödande process var en meningslös fars.

Mikä valtava farssi.
Ett stort skämt.
Tämä on farssi.
Det här är ju rena farsen.
Se on varsinainen farssi!
Det är en sådan fars!
Tämä ei ole avioliitto. tämä on farssi.
Det här är rena farsen!
Tämä on taas yksi farssi.
Detta är ännu en fars.
Mikä farssi.
Vilken fars.
Se oli täydellinen farssi.
Det var en fullständig fars.
Tämä on farssi, isä.
Det är en fars, pappa.
Tämä on farssi!
Det är en fars!
Milloin EU tajuaa, että tämä vuoropuhelu on farssi?
När kommer EU att inse att denna dialog är ett skämt?
Tämänpäiväinen äänestys epäluottamuslauseesta oli farssi.
Dagens omröstning om förslaget till misstroendevotum var en fars.
Tämä on farssi!
Det här är en fars!
Elämäni oli farssi.
Mitt liv var en fars.
Oikeudenkäynti oli farssi.
Rättegången var en fars.
Tämä on farssi.
Detta är en fars.
Lemmenrikoksia farssi.
KÄRLEKENS FÖRBRYTELSER en fars.
Ei se ole avioliitto, se on farssi.
Det är inget äktenskap. det är en fars.
Mikä farssi.
Det är en fars.
Se tuomio oli farssi.
Domen var en fars.
Se on farssi.
Det är en fars.
Näin kuulemisesta tulee farssi, näin parlamentin osallistumisesta tulee pelkkä alibi.
Här blir samrådet till en fars, här blir inbegripandet av parlamentet till ett rent alibi.
Tämä groteski farssi ei tuo häntä takaisin.
Och den här absurda charaden kommer inte ge tillbaka honom.
Se komitea on pelkkä vaarallinen farssi.
Kommittén är en fars. och den är farlig.
Tämä on farssi, gringo.
Det här är en charad, gringo.
Niin kutsuttu taistelu vaaliuurnilla, jonka tuloksena presidentti obiang sai pitää virkansa, oli farssi.
Den så kallade valstrid som höll obiang vid makten var en fars.
Madridin farssi oli umpikuja ja loukkaus diplomatian sääntöjä vastaan.
Farsen i madrid var en återvändsgränd och en förolämpning mot diplomatiska regler.

Resultat: 98, Tid: 0.1054

SE ÄVEN

Se även


"Farssi" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer