HÄN EI SUOSTUNUT PÅ SVENSKA

Översättning av hän ei suostunut i Svenska

S Synonymer

Resultat: 61, Tid: 0.1354

Exempel på att använda Hän Ei Suostunut i en mening och deras översättningar

Hän ei suostunut.
Yritin saada hänet lähtemään mutta hän ei suostunut.
Jag försökte få honom att gå, men han vägrade.
Yksi mies pakotettiin eroamaan, koska hän ei suostunut.
En kille slutade, för han ville inte. han tvingades.
Halusin olla jor-elin luona viimeisinä tunteina. mutta hän ei suostunut.
Jag ville stanna kvar med jor-el till slutet men han gick inte med på det.

Hän ei suostunut enää piilottelemaan.
Han ville inte gömma sig längre.
Hän ei suostunut ostamaan ruutia.
Han vägrade köpa krutet.
Hän ei suostunut sopimukseen aiemmin, eikä suostu siihen nytkään.
Han gick inte med på någon överenskommelse förut och han lär inte göra det nu.
Hän ei suostunut yhteistyöhön.
Han ville inte samarbeta.
Hän ei suostunut hyppäämään.
Han vägrade hoppa.
Hän ei suostunut.
Men hon sa nej.
Valitan, mouse. hän ei suostunut.
Hän ei suostunut paljastamaan kumppaneitaan.
Han vägrade att ange sina anhängare.
Hän ei suostunut puhumaan.
Hän ei suostunut.
He yrittivät taivutella rickardin, mutta hän ei suostunut.
De ville tala rickard tillrätta men han vägrade.
Hän ei suostunut puhumaan minulle.
Han ville inte prata med mig.
Hän ei suostunut puhumaan siitä.
Han vägrade prata om det.
Hän ei suostunut välittämään minulle yksityiskohtia.
Han ville inte förse mig med detaljerna.
Hän ei suostunut menemään psykiatrille. hänestä tuli vainoharhainen ja salamyhkäinen.
Han vägrade att gå i terapi och blev paranoid och hemlighetsfull.
Hän ei suostunut kuuntelemaan.
Han ville inte lyssna.
Hän ei suostunut riisumaan vaatteitaan.
Han vägrade ta av sig kläderna.
Yritin puhua hänen kanssaan, mutta hän ei suostunut.
Jag försökte prata med honom, men han ville inte.
Hän ei suostunut.
Hän ei suostunut mutta tiesi, ettei se ämmä hellittäisi.
Han ville inte det, men visste att hon inte skulle ge sig.
Hän ei suostunut puhumaan kellekään.
Han vägrade prata med nån.
Tiedän, että hän ei suostunut tarjoukseen.
Jag vet att han inte gick med på det.
Hän ei suostunut kertomaan. hän oli aika omituinen.
Han vill inte berätta, han uppför sig konstigt.
Hän ei suostunut mihinkään.
Hän ei suostunut sopimukseen.
Men det gick han inte med på?
Ja hän ei suostunut.
Och han sa nej.

Resultat: 61, Tid: 0.1354

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Hän ei suostunut" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer