HÄN KANTOI PÅ SVENSKA

Översättning av hän kantoi i Svenska

S Synonymer

Resultat: 61, Tid: 0.1676

Exempel på att använda Hän Kantoi i en mening och deras översättningar

Mutta hän kantoi sitä mukanaan kaikkialle.
Men han bar det med sig vart han gick.
Mutta hän kantoi täydellistä ajatusta sydämessään.
Men han bar en perfekt idé i sitt hjärta.
Kun olin sairas, hän kantoi minut yksinään sairaalaan.
Jag var sjuk under vintern. han tog mig till sjukhuset på egen hand.
Hän puhuu aina siitä, kuinka hän kantoi tytön junalta.
Han berättar jämt hur han bar flickan från tåget.

Hän kantoi tätä aina mukanaan.
Han tog med dem överallt.
Se oli toinen kerta, kun hän kantoi minut kynnyksen yli.
Det var andra gången han bar mig över tröskeln.
Hän kantoi pukupussia.
Han bar klädpåsen.
Hän kantoi merkkiä.
Han bar ett märke.
Hän kantoi haavoittuneen esi-isäsi etulinjasta.
Han bar er sårade anfader tillbaka från frontlinjen.
Hän kantoi kainin merkkiä ja harhaili kodittomana maan päällä.
Han bar kains märke och var dömd att vandra omkring på jorden.
Hän kantoi johtajan taakkaa, ja hyvin kantoikin.
Han bar bördan av att vara en ledare, och han bar den väl.
Hän kantoi kaikki tavarasi.
Han bar alla dina grejer.
Kun mä haavoituin hän kantoi minut sylissään.
När de sårade mig tog han mig från barrikaden.
Miksi hän kantoi sinut pois?
Varför bar han dig ut ur djungeln?
Joten hän kantoi sinut tänne?
Bar han ner dig hit?
Hänen kätensä olivat ojennetut, ja kädessään hän kantoi leimuavaa lumipalloa.
Hans armar var utsträckta och i ena handen, bar han en boll av flammande snö.
Jota hän kantoi mukanaan S.S. jimmy carterilla.
Det som hon bar på ombord på S.S. jimmy carter.
Hän kantoi sen sisään.
Här! han bär in det, jag betalade.
Vaimon mukaan hän kantoi koraania.
Frun säger att han bar på koranen.
Haavoituin kerran. hän kantoi minua kolme päivää. olen hänelle velkaa.
Jag var skadad och han bar på mig i 3 dagar.
Vaikka hän kantoi hienoa uutta keppiä kaikkialle.
Trots att han bar runt på en stor pinne.
Sen jutun mitä hän kantoi kaulassaan.
Den där grejen han hade runt halsen.
Arvaa, mitä hän kantoi käsissään?
Gissa vad hon bar på under armen?
Vaikea uskoa, että hän kantoi puhelimet ulos luoti vatsassaan.
Du tror hon hade hjälp. hon släpade knappast ut telefonerna själv efter ett skott i magen.
Muistan hänet todella hyvin, koska hän kantoi ruskeaa nahka matkalaukkua.
Jag minns mannen så tydligt för han bar på en brun läder väska.
Hän kantoi sen päävastuun.
Det är ni som har huvudansvaret.
Mutta sen, mitä hän näki, hän kantoi aivan yksin.
Det hon såg, fick hon bära själv.
Hän kantoi lasta.
Hon bar på ett barn.
Hän kantoi sinua.
Hän kantoi lasta sylissään.
Hon bar på ett barn.

Resultat: 61, Tid: 0.1676

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

"Hän kantoi" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer