HÄN OSOITTI PÅ SVENSKA

Översättning av hän osoitti i Svenska

S Synonymer

Resultat: 90, Tid: 0.087

Exempel på att använda Hän Osoitti i en mening och deras översättningar

Ja ainoan kerran kun hän osoitti minulle hellyyttä.
Den enda gång han visade mig nån ömhet.
Sitten hän osoitti haaroihini.
Men han pekade mot skrevet.
Hän osoitti suurta halukuutta yhteistyöhön.
Han visade mycket stor vilja att samarbeta.
Miten selität, että hän osoitti sinua aseella?
Hur förklarar du att han riktade ett gevär mot dig?

Muistan että kun hän osoitti kurssimme, näin horisontissa marsin.
När han pekade ut vår kurs över fören såg jag planeten mars över horisonten.
Hän osoitti huomattavaa rohkeutta vieraillessaan ongelmapesäkkeissä ja pyrkiessään näin purkamaan jännitteitä.
Han visade stort mod genom att besöka oroshärdar för att försöka minska spänningarna.
Hän osoitti naulapyssyllä päähänsä tahallaan?
han riktade en spikpistol mot huvudet?
Ja hän osoitti meitä aseella.
Och han siktade på oss med gevär.
Hän osoitti oikean tien.
Han visade vägen.
Hän osoitti kohti sabraa ja shatilaa.
Han pekade mot sabra och shatila.
Hän osoitti aseella minua.
Han siktade på mig med en pistol.
Hän osoitti minulle kerran univormunsa mahdin.
Han visade mig en gång makten i hans uniform.
Hän osoitti minua valolla.
Han pekade ljuset rakt mot mig.
Pelottavinta oli että hän osoitti minua tällä, kun hän sanoi sen.
Det mest skrämmande är att han riktade den här mot mig när han sa det.
Hän osoitti minua aseella ja sanoi:" haluatko sinäkin, jätkä?
Han riktade pistolen mot mig och sa, "vill du ocks smaka, pysen?
Hän osoitti mulkkuani. kuulin" pequeño". se on pikkuruinen, eikö?
Han pekade mot min kuk och jag hörde "pequeño.
Hän osoitti sympatiaa kun löysi minut.
Han visade förståelse när han hittade mig.
Hän osoitti sinua aseella mutta sinä onnistuit ampumaan häntä takaraivoon.
Han siktade på dig men du lyckades ta din pistol och kunde skjuta honom i nacken?
Hän osoitti rohkeutta tunneleissa.
Han visade stort mod i tunnlarna.
Hän osoitti pataljoonansa oikeaan suuntaan ja lähti liikkeelle.
Han pekade ut den rätta marschriktningen och satte fart.
Hän osoitti, että muinaisen maan ilmapiirin on täytynyt sisältää voimakkaita kasvihuonekaasuja.
Han visade att atmosfären på den tidiga jorden måste ha innehållit kraftfulla växthusgaser.
Hän osoitti lattiaa ja sanoi.
Han pekade på golvet och sa.
Hän osoitti mielikuvitusta.
Han visade fantasi.
Hän osoitti jo nuoressa iässä kiinnostusta musiikkia kohtaan.
Från tidig ålder visade han intresse för musik.
Kerroin vain, mitä tapahtui. hän osoitti minua.
Varför pekade han på mig?
Sen hän osoitti.
Det visade han sannerligen.
Hän osoitti, mitä rintatykillä voi saada aikaan.
Ja! han visar verkligen vad en bröstkanon kan göra!
Kysyin häneltä, missä isä on, ja hän osoitti valokuvia.
Jag frågade var pappa var, och då visade han ett fotografi.
Kontrollin minkä tahansa menetys, jonka hän osoitti, oli tahallista.
Någon förlust av kontroll? det han visar är avsiktligt.
Heti alkuun hän osoitti suurta kiinnostusta politiikkaan.
Redan från början visade hon stort politiskt engagemang.

Resultat: 90, Tid: 0.087

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Hän osoitti" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer