HÄN SANOO PÅ SVENSKA

Översättning av hän sanoo i Svenska

S Synonymer

Resultat: 2333, Tid: 0.1911

Exempel på att använda Hän Sanoo i en mening och deras översättningar

Jos hän sanoo sen vielä kerran.
Om han säger det en gång till.
Vihaan, kun hän sanoo minua tuoksi.
Jag hatar när han kallar mig det.
Mutta katsotaanpa, mitä hän sanoo.
Men vi får se vad han säger.
Hän sanoo, että päällekkäisten rahojen saajat eivät välttämättä ole olleet samoja henkilöitä.
Han säger att de dubbla pengarnas mottagare inte nödvändigtvis har varit samma personer.

Hän sanoo minua viimeiseksi uhrikseen.
Han kallar mig sitt sista offer.
Clay, hän sanoo, että kaiken on mentävä bill rawlsin kautta.
Nu är vägen fri. clay, han påstår att allt sköts via bill rawls.
Mitä jos hän sanoo, että minun pitää palata?
Tänk om han menar att jag måste återvända?
Hän sanoo sitä" telepathiaksi.
Han kallar det telepathia.
Poika on kuka hän sanoo olevansa.
Pojken är den han påstår.
Hän sanoo: jos kuolen ennen sinua, jätän sinulle mahdottoman tehtävän.
Han säger: om jag dör före dig skall jag anförtro dig det omöjliga.
Hän sanoo että olet hänen taloonsa tunkeutunut ja uhkasit häntä.
Han påstår att du... oombedd tog dig in i hans hem och hotade honom.
Olet menestyvä taiteilija...- jos hän sanoo niin.
Om han tycker det.
Hän sanoo:" burman sotilasjuntta pelkää hirvittävästi nld:tä.
Han säger:" militärjuntan i burma är livrädd för NLD.
Hän sanoo minua huoraksi.
Han kallar mig hora.
Tiedän, mitä hän sanoo.
Jag vet vad han menar.
Katson, mitä hän sanoo.
Jag ska höra vad han tycker.
Hän sanoo niitä doug-lympialaisiksi.
Han kallar det doug-lympiaden.
En tajua, mitä hän sanoo.
Jag förstår vad han menar.
Hän sanoo, että hänellä on vielä merlinin tajunta mielessään.
Han påstår att han fortfarande har merlins medvetande inom sig.
Hän sanoo, että me haluamme talousliiton.
Han säger att vi vill ha en ekonomisk union.
Mitäköhän hän sanoo, kun kysyn häneltä syytä tekoon?
Vad svarar han när jag frågar varför?
Hän sanoo, että.
Han säger att.
Hän sanoo, että sulhaseni williamin pitäisi ottaa vastaan, mitä annetaan.
Han tycker att william, min brudgum, ska ta vilket uppdrag han än får.
Niinhän hän sanoo.
Ja, det är vad han påstår.
Hän sanoo itseään kapteeniksi.
Han kallar sig kapten.
Hän sanoo, että menneisyys on aina mukanamme.
Han menar att det förflutna alltid finns med oss.
Sitä vastustamme, hän sanoo.
Inte mig emot, svarar han.
Hän sanoo:" imekää munaa.
Han sa: "sug min kuk.
Hän sanoo meitä orvoiksi.
Han kallar oss föräldralösa.
No kuitenkin hän sanoo.
Ja, hursomhelst, han sa.

Resultat: 2333, Tid: 0.1911

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING
TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer