HÄN TYÖSKENTELI PÅ SVENSKA

Översättning av hän työskenteli i Svenska

S Synonymer

Resultat: 334, Tid: 0.1165

Exempel på att använda Hän Työskenteli i en mening och deras översättningar

Uskon, että hän työskenteli bowmanin ja hicksin kanssa.
Jag tror han jobbade med bowman och hicks.
Hän... hän työskenteli laylan kanssa.
Han... han jobbade med layla.
Luulen että hän työskenteli itsensä hengiltä.
Jag tror att han arbetade ihjäl sig.
Kun hän työskenteli sisäasiainministeriössä.
När han arbetade vid inrikesdepartementet.

Hän työskenteli 5 vuotta new yorkissa iltauutisissa.
Han jobbade i 5 år i new york på kvällsnyheterna.
Hän työskenteli lasten kanssa kaiken aikaa.
han arbetade med barn hela tiden.
Hän työskenteli pentagonissa kaksi vuotta- vastavakoilun kenttätoiminnassa.
Han jobbade i pentagon i två år, i kontraspionagets fältaktivitetsenhet.
Modigliani maalasi ystävänsä muotokuvan nizzassa, jossa hän työskenteli vuosina 1918-1919.
Modigliani målade ett porträtt av sin vän i nice när han arbetade där 1918-1919.
Hän työskenteli täällä monta vuotta.
Han jobbade här i många år.
Hän työskenteli myös teatterin parissa.
Han arbetade även inom teater.
Hän työskenteli harlemissa ja toimi tuberkuloosin koekaniinina.
Han jobbade i harlem och var försökskanin för tuberkulos.
Hän työskenteli NSA: lle.
Han arbetade för NSA.
Hän työskenteli alakerrassa.
Han jobbade på därnere.
Tässä on kaikki, minkä parissa hän työskenteli.
Det var allt som han jobbade med.
Hän työskenteli zeira corpissa.
Han arbetade på zeira corp.
Hän työskenteli tämän parissa vapaa-aikanaan.
Han jobbade med den här på sin fritid.
Kyllä.- en usko että hän työskenteli yksin.
Jag tror inte att han arbetade ensam.
Hän työskenteli aina kuolemaansa saakka 85 vuoden iässä.
Han arbetade till sin död vid 85 års ålder.
Hän työskenteli SOC: lle.
Han jobbade åt SOC.
Hän työskenteli hänen kanssaan.
Han arbetade med honom.
Hän työskenteli auringossa viisi tuntia ilman hattua.
Han jobbade i solen i fem timmar utan hatt.
Hän työskenteli harvardissa.
Han arbetade på harvad.
Hän työskenteli ishiharan kanssa.
Han jobbade med ishihara.
Hän työskenteli tässä kellarissa.
Han arbetade här i källaren.
Hän työskenteli pienessä toimistossa keskustassa lähellä fox-teatteria.
Han jobbade på ett litet kontor i centrum i närheten av fox theatre.
Tri matt miller löydettiin murhattuna mielisairaalasta, jossa hän työskenteli.
Dr matt miller hittades mördad på mentalsjukhuset där han arbetade.
Hän työskenteli tukikohdassa.
Han jobbade på basen.
Meidän täytyy saada tietää, missä hän työskenteli.
Vi måste få veta var han jobbade nånstans.
Hän työskenteli quanticossa.
Han arbetade på quantico.
Hän työskenteli kuulustelija paula cassidyn kanssa.
Han arbetade ihop med förhörsledaren paula cassidy.

Resultat: 334, Tid: 0.1165

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING
SYNONYMER
TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer