HÄN TYÖSKENTELI YKSIN PÅ SVENSKA

Översättning av hän työskenteli yksin i Svenska

Resultat: 21, Tid: 0.2875

Exempel på att använda Hän Työskenteli Yksin i en mening och deras översättningar

Hän työskenteli yksin kuten aina.
Han jobbar ensam. det har han alltid gjort.
Kyllä.- en usko että hän työskenteli yksin.
Jag tror inte att han arbetade ensam.
Hän työskenteli yksin suojellakseen minua.
Han arbetade ensam för att skydda mig.

Hän työskentelee yksin, ei tee hälytystä, laittaa itsensä vaaraan- eikä saa palkkaa.
Han jobbar ensam, larmar aldrig, riskerar sig själv och får inte betalt.
Jos hän työskenteli yksin kukaan ei huolehdi sarahista, vai mitä?
Men om han jobbade ensam betyder det att ingen tar hand om sarah, eller hur?
Gilbertson työskenteli yksin kaikissa elokuvienteon vai­heissa( kuvaus, leikkaus, ääni, synkronisointi jne.) ja hän edusti hyvin modernia elokuvakä­sitystä, jossa lähdetään elokuvastudion jäykästä ilmapiiristä ja työskennellään suoraan aidossa ympäristössä.
Hon arbetade ensam under alla skeden av sin film( inspelning, montage, ljud, synkro­nisering...) och förblev det moderna film­konceptet trogen, det vill säga hon övergav filmstudions instängdhet för att arbeta direkt på fältet.
Tämä taiteilija työskenteli yksin ennen kuin hänestä tuli osa työtä.
Han arbetade ensam, tills han blev insydd i sin skapelse.
Hän työskentelee ja vaatii olla yksin, niin itsepäinen.
Hon ska arbeta och vill vara ensam. hon är envis.
Pidätetty työskentelee hallituksen leivissä, eikä hän välttämättä toiminut yksin.
Mannen som greps arbetar för regeringen, och han var nog inte ensam.
Hän asuu yksin 53. ja 2. kadun kulmassa- ja työskentelee lukijana kustantamolle.
Hon bor ensam i en lägenhet på 53:e gatan. arbetar som korrekturläsare på en bokförläggarbyrå.
Hänen täytyy olla matkatoimistossa yksin, koko päivän... koska kaikkien muiden täytyy työskennellä kuivapesulassa.
Hon är tvungen att vara på resebyrån ensam hela dagen. for att alla de andra är tvungna att arbeta på kemtvätten.
Juma ja hänen miehensä eivät työskennelleet yksin.
Juma arbetade inte ensam.
Tapa, jolla eeva työskenteli miehensä rinnalla, teki syvän vaikutuksen kaikkiin puutarhan asukkaisiin. aatami teki heille lopullisesti selväksi, että
Det sätt enligt vilket eva arbetade vid sidan av sin man gjorde ett djupt intryck på alla som
Yhtä tuomittavaa on se, että perheet hajotetaan ja joskus jopa alaikäiset lapset jätetään yksin, kun heidän vanhempansa karkotetaan oleskeluluvan puuttumisen vuoksi, vaikka jotkut heistä ovat asuneet ja työskennelleet euroopassa jo melkein kymmenen vuotta.
Det är lika oacceptabelt att se splittrade familjer, ibland till och med minderåriga som är hänvisade till sig själva på grund av att deras föräldrar har utvisats, barn som inte har något uppehållstillstånd samtidigt som vissa av dem har bott och arbetat i europa i nästan tio år.
Mies työskentelee tyhjiössä, eli hän toteuttaa yksin pakkomielteitään.
Han arbetar i ett vakuum. hans besatthet är väldigt privat.
Luultavasti kuusi. se vanha mummo, joka työskentelee siellä, on yksin puolenpäivään asti. hän ei ole ongelma.
Tanten som jobbar där blir inget problem.
Jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka mukaan jäsenvaltiossa asuvat ja työskentelevät muiden jäsenvaltioiden kansalaiset eivät saa yksin heidän kansalaisuutensa vuoksi kor
en medborgare i en annan medlemsstat, som bor och arbetar i förstnämnda stat, inte har rätt till ersättning för
Jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka mukaan jäsenvaltiossa asuvat ja työskentelevät muiden jäsenvaltioiden kansalaiset eivät saa yksin heidän kansalaisuutensa vuoksi korvausta,
en medborgare i en annan medlemsstat, som bor och arbetar i förstnämnda stat, inte har rätt till ersättning för

Resultat: 21, Tid: 0.2875

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer