HÄNEN PÅ SVENSKA

Översättning av hänen i Svenska

S Synonymer

Resultat: 126636, Tid: 0.2713

Exempel på att använda Hänen i en mening och deras översättningar

Kiitokset hänen mietinnöstään.
Jag gratulerar henne till betänkandet.
Hänen täytyisi kysyä joku päivä.
Måste fråga honom nån dag.
Mene hänen kanssaan naimisiin.
Jag ska gifta med henne.
Hänen rinnallaan päämies joohanan ja hänen kanssaan kaksisataa kahdeksankymmentä tuhatta;
Därnäst hövitsmannen johanan och med honom två hundra åttio tusen;

Värjää hänen hiuksensa, valitse mekko ja päätä mitä koruja hän käyttää.
Färga hennes hår, välj klänningen och bestäm vilka smycken hon bär.
Olen jälleen samaa mieltä hänen kanssaan.
Jag håller återigen med henne.
Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan.
Jag håller med honom helt och hållet.
Shenue on ihana isäntä ja saada meidät tuntemaan niin kotona hänen kanssaan.
Shenue är en underbar värd och få oss att känna så hemma med henne.
Valitse hänen suosikki eläin.
Välj hennes favorit djur.
Meillä on 2 vuotta, ja henkilökunta oli erittäin hyvä hänen kanssaan aina.
Vi har en 2 år och personalen var mycket bra med henne hela tiden.
Tämä oli hänen lääkärinsä vaunu.
Det var hennes läkares vagn.
Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä.
Genom honom och med honom och i honom.
On ollut ilo työskennellä hänen kanssaan.
Det har varit ett nöje att arbeta med honom.
Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan.
Jag instämmer helt med henne.
Ota hänen käsilaukkunsa.
Ta hennes handväska.
Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänen ja pakenivat.
Då övergav alla lärjungarna honom och flydde.
Tuokaa hänen viittansa.
Hämta hennes kappa.
Olisin mielelläni jäädä hänen kanssaan uudelleen.
Jag vill gärna bo med henne igen.
On niin nastaa tehdä töitä hänen kanssaan.
Det är väldigt roligt att jobba med henne.
Asteroidi 2899 runrun shaw on nimetty hänen mukaansa.
Asteroiden 2899 runrun shaw är uppkallad efter honom.
Luen myös kaikki hänen tekstinsä.
Jag läser också alla hennes texter.
Minun näkökulmastani ikävä kyllä voin rauhoittaa hänen mieltään.
Tyvärr- från min synpunkt sett- kan jag lugna henne.
Rangaistakseen häntä hänen miehensä kaatoi happoa hänen päälleen.
För att straffa henne hällde hennes man syra över henne.
Olemme työskennelleet hänen kanssaan.
Vi har arbetat med honom.
Onnittelen rouva erikssonia hänen mietinnöstään.
Jag gratulerar eriksson till hennes betänkande.
Teen niin heti seuraavan kerran, kun minulla on tilaisuus keskustella hänen kanssaan.
Jag ska göra det nästa gång jag får tillfälle att tala med honom.
En ole samaa mieltä hänen kanssaan.
Jag håller inte med henne.
Olen tutkinut tarkoin hänen mietintöään.
Jag har noga studerat hennes betänkande.
Asteroidi 2001 einstein on nimetty hänen mukaansa.
Asteroiden 2001 einstein är uppkallad efter honom.
Olen myös puhunut hänen kanssaan.
Jag har också talat med henne.

Resultat: 126636, Tid: 0.2713

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer