HALUAISI PÅ SVENSKA

Översättning av haluaisi i Svenska

S Synonymer

Resultat: 3712, Tid: 0.1939

Exempel på att använda Haluaisi i en mening och deras översättningar

Tiedän, että euroopan parlamentti haluaisi, että tarkistus tehdään sangen pian.
Jag vet att europaparlamentet vill att denna översyn sker ganska snart.
Miksi isäsi haluaisi siepata meidät?
Varför skulle din far kidnappa oss?
Sitä haluaisi varmaankin kuunn.
Om du vill höra den.
Kukapa ei haluaisi olla miljonääri?
Vem vill inte ha en miljonär?

Miksi joku haluaisi tappaa sinut?
Varför skulle någon döda dig?
Hän haluaisi varmasti olla täällä. valitettavasti hän on... muualla.
Han hade säkert velat vara här, men han är upptagen på annat håll.
Hän varmaan haluaisi elää 80-luvulla.
Han hade nog velat leva på 80-talet.
Miksi hän haluaisi tappaa bensa-aseman hoitajan?
Varför skulle hon döda en mackexpedit?
Komissio haluaisi hyväksyä tarkistuksen 34.
Kommissionen önskar godta ändringsförslag 34.
Komissio haluaisi nyt lopettaa 108 prosentin lausekkeen soveltamisen vuoden 2003 loppuun asti.
Kommissionen vill nu avbryta 108-procentsklausulen till slutet av 2003.
Coulson haluaisi niin.
Coulson hade velat det.- okej.
Karoliina, en millään haluaisi häiritä sun peliä.
Karoliina, jag skulle inte vela störa ditt spel.
Kukapa ei haluaisi olla miljonääri?
Vem vill inte bli miljonär?
Poliisi haluaisi myös muita uusia työkaluja petosten torjuntaan.
Dessutom önskar polisen tilläggsresurser för att bekämpa organiserad brottslighet.
Osa-aikatyöntekijöistä murskaava enemmistö haluaisi mieluummin tehdä kokoaikaista työtä.
För vissa grupper av deltidsarbetslösa har det blivit svårare att få ett heltidsjobb.
Nyt hän on palannut- ja haluaisi ottaa takaisin paikkansa neuvostossa.
Hon har nu återvänt och önskar återta sin plats i rådet.
Miksi hän haluaisi tehdä niin?
Varför skulle hon göra det?
Jos hänen äitinsä haluaisi saada yhteyden, hän olisi jo tehnyt sen.
Hade hennes mor velat ta kontakt med henne, skulle hon ha gjort det.
Alde-ryhmä haluaisi löytää tähän ratkaisun.
Alde-gruppen vill hitta en lösning på detta.
Syyttäjä haluaisi tarkistaa- simpsonin työtodistukset.
Åklagarsidan har tittat på simpsons anställningsregister.
Molly haluaisi kertoa jotain.
Molly har något att säga.
Pse-ryhmä haluaisi erillisen äänestyksen tarkistuksesta 127.
EN pse-gruppen skulle vilja ha en särskild omröstning om ändringsförslag 127.
Mitä mademoiselle haluaisi?
Vad önskar mademoiselle?
Kuka ei haluaisi olla pääsiäispupu?
Vem skulle inte vara påskharen?
En haluaisi puhua siitä täällä.
Jag pratar helst inte om det här.
Etkö sinä haluaisi kotiin?
Hade inte du velat gå hem?
Kuka haluaisi tulla mukaan messuilemaan?
Nån som vill komma å mysa med mig?
Hän haluaisi- mutta oikeudenkäynnin takia hän ei oikein pääse lähtemään.
Hanville... men han har en rättegång snart, och har svårt att ta sig ur landet.
Miksi hän haluaisi satuttaa teitä?
Varför skulle han göra dig illa?

Resultat: 3712, Tid: 0.1939

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer