HALUAN PÅ SVENSKA

Översättning av haluan i Svenska

S Synonymer

Resultat: 53265, Tid: 0.3212

Exempel på att använda Haluan i en mening och deras översättningar

Kiitos huomiostanne, ja haluan erityisesti kiittää esittelijä dominique baudisia.
Tack för er uppmärksamhet, och jag vill särskilt tacka föredraganden dominique baudis.
Siellä haluan olla.
Där jag ska vara.
Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijä hieronymiä hänen mietinnöstään.
Herr talman! jag vill gratulera föredraganden ruth hieronymi till hennes betänkande.
Arvoisa puhemies, haluan kiittää kollegoitani.
Herr talman! jag vill tacka mina kolleger.

Mutta haluan tehdä kaiken mitä voin.
Men jag ska göra allt jag kan.
FR haluan kiittää myös jäsen nedelchevaa hänen huomioistaan.
FR låt mig även tacka chrysoula nedelcheva för hennes synpunkter.
Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää komissiota tästä aloitteesta.
Herr ordförande, jag vill inleda med att gratulera kommissionen till detta initiativ.
FR arvoisa puhemies, haluan keskittyä puheenvuorossani tulevien g20-huippukokousten valmisteluun.
FR herr talman! jag ska inrikta mig på förberedelserna för de kommande g20-toppmötena.
Asiat, jotka haluan tehdä.
Saker som jag behöver göra.
Arvoisa puhemies, haluan sanoa vielä jotain eräästä toisesta tarkistuksesta.
Herr talman! låt mig tillägga något om ett annat ändringsförslag.
Haluan olla johtava pelaaja.
Jag ska vara en ledande spelare.
Ostan, mitä haluan.
Jag köper det jag behöver.
Haluan heti sanoa, että kannatan avoimuutta ja yhteistyötä toimielintemme välillä.
Låt mig redan nu säga att jag är för öppenhet och samarbete mellan våra två institutioner.
Haluan esittää komissiolle seuraavan kysymyksen.
Jag har en fråga till kommissionen.
Arvoisa puhemies, kolmas huomautus, jonka haluan tehdä, koskee euroopan perustuslakia.
Den tredje kommentaren jag vill göra, herr ordförande, gäller den europeiska konstitutionen.
Toinen näkökohta, jonka haluan nostaa esiin, koskee eläinkuljetuksia.
En andra punkt jag ville ta upp gäller djurtransporter.
Haluan keksejä.
Jag behöver kakor.
Haluan esittää vielä yhden kysymyksen komissiolle.
Jag har en fråga till kommissionen.
Haluan tuoda esiin kolme näkökohtaa.
Jag ska ta upp tre punkter.
Haluan sanoa muutaman sanasen merirosvoudesta, koska se liittyy uusimpaan operaatioomme atalantaan.
Låt mig säga något om sjöröveri, eftersom det rör vår senaste operation, atalanta.
Arvoisa puhemies, haluan kiittää jäsen plooij-van gorselia hänen tavalliseen tapaan hyvästä mietinnöstään.
Herr ordförande! jag vill tacka plooij-van gorsel för hennes vanliga goda betänkande.
Haluan vakuuttaa teille, että puheenjohtajavaltio tšekin kannasta päättää tšekin hallitus.
Jag vill försäkra er om att det tjeckiska ordförandeskapets ståndpunkt fastställs av den tjeckiska regeringen.
Ensin haluan kiittää jäsen nicholsonia sydämellisesti hänen mietinnöstään.
För det första skulle jag vilja tacka nicholson hjärtligt för hans betänkande.
Otan, mitä haluan.
Jag ska få det jag ska!
Haluan tuoda esiin vielä muutaman asian.
Låt mig framföra ytterligare ett par synpunkter.
Haluan puhua siitä matsista.
Jag behöver tala med dig om matchen.
Kerroinhan, että haluan olla musta nainen tällä kerralla.
Jag sa ju att jag ville ha en svart kvinna den här gången.
Haluan esittää muutamia huomautuksia.
Jag har några få kommentarer.
Ensi kerralla haluan valita toinen hotelli mdp.the hotelli sijaitsee lähellä rantaa.
Nästa gång jag skulle välja ett annat hotell i mdp.the hotellet ligger nära stranden.
Haluan perustella kaksi sosialistien esittämää tarkistusta.
Låt mig förklara två av den socialdemokratiska gruppens ändringsförslag.

Resultat: 53265, Tid: 0.3212

"Haluan" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer