HALUAN KIITTÄÄ TEITÄ PÅ SVENSKA

Översättning av haluan kiittää teitä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 180, Tid: 0.0934

Exempel på att använda Haluan Kiittää Teitä i en mening och deras översättningar

Neiti silk, haluan kiittää teitä ja seppää ystävällisyydestänne.
Miss silk, jag vill tacka er, och smeden, för er hjälpsamhet.
Arvoisa puhemies, haluan kiittää teitä tästä aloitteesta.
Herr talman! jag vill gratulera er till detta initiativ.
Haluan kiittää teitä kaikkia osallistumisestanne ja ehdotuksistanne.
Jag vill tacka er alla för era inlägg och förslag.
Esittelijä cottigny, haluan kiittää teitä työskentelytavastanne.
Herr cottigny! jag skulle vilja tacka er för ert arbetssätt.

Haluan kiittää teitä, arvoisa puhemies, parlamentin yksikköjä ja komission jäseniä.
Jag vill tacka er, herr ordförande, parlamentets tjänsteenheter och kommissionärerna.
Haluan kiittää teitä- maukkaasta, paistetusta kengänpalasesta.
Jag vill gratulera er, till den delikata, stekta skosulan.
Haluan kiittää teitä yhteistyöstä.
Haluan kiittää teitä kaikkia antamastanne tuesta.
Jag vill tacka er alla för ert stöd.
Komission jäsen dimas, haluan kiittää teitä.
Jag vill tacka er, kommissionsledamot dimas.
Haluan kiittää teitä tuestanne tämän asian osalta.
Jag vill tacka er för ert stöd i detta avseende.
Haluan kiittää teitä lämpimästi tästä.
Jag vill tacka er varmt för detta.
Haluan kiittää teitä.
Haluan kiittää teitä kaikkia, että tulitte.
Jag vill tacka er allihop för att ni kom hit.
Haluan kiittää teitä kaikkia, perhettäni.
Jag vill tacka er, hela min familj.
Haluan kiittää teitä kaikkia.
Haluan kiittää teitä kahta siitä, että ette luovuttaneet.
Jag vill tacka er för att ni inte gav upp.
Haluan kiittää teitä kaikkia siitä lahjasta, jonka panitte taskuuni.
Jag vill tacka er alla för presenten som låg i min ficka.
Lopuksi haluan kiittää teitä vielä kerran myönteisestä suhtautumisestanne mietintöihin.
Och med detta vill jag tacka er igen för ert positiva mottagande av dessa betänkanden.
Haluan kiittää teitä ja professori montia tästä myötätunnosta.
För denna solidaritet vill jag tacka er och professor monti.
Haluan kiittää teitä kaikkia siitä että jaoitte surun kanssani.
Jag vill tacka er alla. för att ni delat sorgen med mig.
Arvoisa puhemies, haluan kiittää teitä huomioistanne sekä keskustelussa esittämistänne näkemyksistä.
Herr talman! jag vill tacka dig för kommentarerna och åsikterna under debatten.
Sen vuoksi haluan kiittää teitä omalla kielellänne.
Jag kommer således nu att tacka er på ert eget språk.
Arvoisa oikeusasiamies diamandouros, tämän vuoksi haluan kiittää teitä sydämellisesti.
För det skulle jag vilja tacka er varmt, herr diamandouros.
Hyvät kuulijat, haluan kiittää teitä tästä keskustelusta.
Mina damer och herrar! jag vill tacka er för denna debatt.
Ensinnäkin haluan kiittää teitä.
Först och främst vill jag tacka dig!
Tässä kohden haluan kiittää teitä kannatuksestanne.
På denna punkt vill jag verkligen tacka för ert stöd.
Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää teitä tästä keskustelusta.
Först och främst vill jag tacka er för den här debatten.
EN arvoisa puhemies, haluan kiittää teitä tästä keskustelusta.
EN herr talman! jag vill tacka er för denna debatt.
PL arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan kiittää teitä näistä tiedoista.
PL herr talman, herr kommissionsledamot! jag vill tacka dig för den här informationen.
Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää teitä tästä keskustelusta.
Först och främst vill jag tacka er för denna debatt.

Resultat: 180, Tid: 0.0934

SE ÄVEN

"Haluan kiittää teitä" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer