HE HALUAVAT PÅ SVENSKA

Översättning av he haluavat i Svenska

S Synonymer

Resultat: 2592, Tid: 0.1943

Exempel på att använda He Haluavat i en mening och deras översättningar

He haluavat myös purkaa siellä rakennuksia.
De vill också riva byggnader där.
Ei, jos he haluavat pysyäkin vapaana.- hitto soikoon.
Inte om de önskar att vara fria.
He haluavat elää puhtaassa ympäristössä.
De vill bo i en ren miljö.
He haluavat olla aktiivisia kansalaisia.
De vill vara aktiva medborgare.

He haluavat kaikki tiedot mitä teillä on heistä.
Och de behöver allt ni har om dem.
Kuluttajien on itse saatava valita, mitä tuotteita he haluavat käyttää.
Konsumenterna måste själva få välja vilka produkter de önskar använda.
He haluavat vastauksen.
De behöver ett svar.
He haluavat sinut.
Vad? de är ute efter dig.
He haluavat, ja me autamme heitä.
De vill och vi skall hjälpa dem.
Turistit mielellään vuokrata auton, jos he haluavat tutustua puola kattavasti.
Turister bör helst hyra en bil om de önskar att utforska polen utförligt.
He haluavat tietää kaiken.
De behöver veta allt.
He haluavat itse hoitaa omat asiansa.
De vill sköta sina egna angelägenheter.
Antakaa ihmisille, mitä he haluavat.
Ge dem vad de önskar.
Jos he haluavat käyttää laivojamme, he saavat hyväksyä tarjouksemme.
Om de ska hantera våra båtar så måste de acceptera vårt bud.
He haluavat lunnaita.
Lugn. de är ute efter lösensumma.
He haluavat vain tyhjyyttä.
De önskar sig bara tomhet.
He haluavat tavata sinut. kaikki tapahtuu kasvokkain.
Men de måste få träffa dig.
He haluavat kuulla tämän.
De behöver få höra det här.
He haluavat käyttää blogiani.
Ja, de ska använda min blogg.
He haluavat kiinnittää eu:n viranomaisten huomiota maidon- ja viljantuottajien vaikeaan tilanteeseen.
De vill fästa eu-myndigheternas uppmärksamhet på den svåra situationen för mjölk- och spannmålsproducenter.
Mitä luulet, että he haluavat?
Vad tror du att de är ute efter?
He haluavat vain kysellä kysymyksiä?
De ska bara ställa några frågor.
He haluavat meidät kaikki.
De är ute efter oss alla!
He haluavat vain tietää muutaman yksityiskohdan.
De behöver bara veta några detaljer.
Michel, tuo heille mitä he haluavat.
Michel, ge dem vad de önskar.
He haluavat, että toissijaisuusperiaatetta vahvistetaan.
De vill att subsidiaritetsprincipen ska stärkas.
He haluavat tarjota toinen koti sinulle.
De gillar att ge ett andra hem för dig.
He haluavat puhua heti.
De sa att de måste prata med dig nu.
He haluavat tappaa hänet, ennen kuin hän puhuu oikeudessa.
De måste döda honom innan han pekar ut dem i rätten.
He haluavat vain pitää hauskaa.
De har bara kul.

Resultat: 2592, Tid: 0.1943

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer