HE PYYTÄVÄT PÅ SVENSKA

Översättning av he pyytävät i Svenska

S Synonymer

Resultat: 71, Tid: 0.1463

Exempel på att använda He Pyytävät i en mening och deras översättningar

Jos he pyytävät, muistakaa leikata luusta poispäin.
Om de ber er, skär bort från benet.
Tarjoan heille myötätuntoista korvaa, ja jos he pyytävät apuani, annan sitä heille.
Om de ber om hjälp, så erbjuder jag det.
Mitä he pyytävät meiltä.
Vad de begär av oss.
Älkää tehkö mitään, mitä he pyytävät.
Inget de frågar. gör det inte.

He pyytävät meiltä samanlaista rohkeutta.
De begär samma mod av oss.
He pyytävät meitä säilyttämään hintavakauden, suojelemaan sitä.
De ber oss att upprätthålla prisstabiliteten, att bevara den.
Jos he pyytävät kastetta, meidän on heti pidettävä suuri seremonia.
Om de vill döpas måste vi ha en stor offentlig ceremoni genast.
Jos he pyytävät kauniisti.
Om de frågar snällt.
He pyytävät suurta summaa rahaa.
De begär en stor summa pengar.
He pyytävät sinua lähtemään mukaan vastailemaan kysymyksiin.
De ber dig att följa med och svara på en del frågor.
Olit tosi hyvä. he pyytävät sinua taatusti uudelleen.
Du var jättebra, de vill säkert ha med dig igen.
He pyytävät nyt suomen valtiota apuun.
Nu vill de ha hjälp från finland.
Paljonko he pyytävät?
Hur mycket begär de?
Mitä he pyytävät?
Vad begär de?
Miksi he pyytävät maistamaan viiniä?
Varför ber de en smaka på vinet?
Mitä he pyytävät tästä?
Hur mycket begär de?
He pyytävät meitä auttamaan maasta käsin.
De ber oss kontra med en markattack.
He pyytävät pidättämään bajanovin ja luovuttamaan hänet heille.
De ber oss gripa bayanov och utlämna honom till turgisien.
Voimme antaa heille sen, mitä he pyytävät: taloudellista tukea heidän kamppailuunsa.
Vi kan ge dem vad de ber om, nämligen ekonomiskt bistånd till deras kamp.
Saatuanne kontaktin he pyytävät teiltä paperia.
När ni tagit kontakt kommer de att be om ett papper.
He pyytävät odottamaan vielä tunnin.
De ber oss vänta en timme till.
He pyytävät minua puhumaan.
De ber mig hålla föredrag.
Mitä he pyytävät?
Vad vill de ha?
Kun he pyytävät, sanon ei.
När de ber om något säger jag nej.
He pyytävät meitä tarkkailemaan liiton aliavaruuskanavia.
De ber oss avlyssna kanalerna.
He pyytävät sukulaisia tulemaan.
De ber anhöriga att komma.
Hän näytti kirjeitä, joissa he pyytävät anteeksi- ja suunnittelevat tapaamista.
Hon visade mig brev där de ber om ursäkt och planerar nästa träff.
Tee niin kuin he pyytävät.
Gör vad de ber om.
Miksi he pyytävät 350_000?
Varför begär de 350 000?
Laula jos he pyytävät.
Sjung om de ber dig.

Resultat: 71, Tid: 0.1463

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer