HEIDÄT PÅ SVENSKA

Översättning av heidät i Svenska

Resultat: 18436, Tid: 0.1457

Exempel på att använda Heidät i en mening och deras översättningar

Työnsin heidät pois, mutta he eivät antaneet periksi.
Jag stötte bort dem, men de gav sig inte.
Sovittelijan on koetettava saada heidät sopimaan yhteiselämän jatkamisesta.
Medlaren bör söka få dem att sämjas om att fortsätta samlivet.
Jos heidät todetaan syyllisiksi, heidän pitäisi istua tuomionsa yhdysvalloissa sijaitsevassa vankilassa.
Om de befinns skyldiga bör de avtjäna sitt straff i ett fängelse i förenta staterna.
Kuka heidät näki, emily?
Vem såg dom, emily?

Siitä minä heidät muistan.
De är de jag kommer ihåg.
Olemme jättäneet heidät oman onnensa nojaan.
Vi har lämnat dem åt sitt öde.
Kuitenkaan syitä, joiden vuoksi heidät vangittiin, ei ole poistettu.
Skälen till deras fängslande har dock inte undanröjts.
Tunnen heidät. en tunne sinua.
Jag känner dom, dig känner jag inte.
Hän on jo kutsunut heidät työillalliselle ensi torstaina.
Han har redan bjudit in dem till en arbetsmiddag nästa torsdag.
Myöhemmin kävi ilmi, että heidät oli myrkytetty novichok-hermomyrkyllä.
Senare framkom det att de blivit förgiftade med nervgiftet novitjok.
Jumala siunasi heidät ja sanoi heille.
Gud välsignade dem och sade.
Riisukaa heidät aseista.
Ta deras vapen.
Laskekaa heidät suohon.
Sänk ner dom i träsket.
Onko heidät viety kandahariin?
Har de tagits till kandahar?
Ja mooses toi aaronin ja hänen poikansa esille ja pesi heidät vedellä.
Och mose förde fram aron och hans söner och tvådde dem med vatten.
Kuka ottais heidät?
Vem har tagit dom?
Sinä ojensit oikean kätesi, maa nielaisi heidät.
Du räckte ut din högra hand, då uppslukades de av jorden.
Heidät olisi voinut ostaa vapaiksi, jos olisi ollut rahaa.
Jag kunde köpt deras frihet, om jag hade haft pengar.
Sitten me tuhotaan heidät perusteellisesti.
Sen så ska vi förstöra dom fullständigt.
Heidät oli sidottu omilla kengännauhoilla.
Med deras egna skosnören.
Siksi heidät on vaiennettava. siksi heidät on vangittu.
Därför skulle de tystas, därför har de fängslats.
Toivottakaamme heidät tervetulleiksi.
Låt oss välkomna dem.
Pysäytä heidät.
Stoppa dom.
Haistan heidät täältä asti.
Jag kan känna deras lukt ända härifrån.
Politiikallamme suljemme heidät pois.
Genom vår politik stänger vi dem ute.
Milloin asiassa on useita todistajia, kuulusteltakoon heidät kukin erikseen.
Äro i målet flere vittnen, skola de höras vart för sig.
Heidät kasvatetaan eräässä toisessa kylässä.
Dom växer upp i en annan by.
Euroopan haasteena on kotouttaa heidät kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti.
Deras kulturella, sociala och ekonomiska integrering är en europeisk utmaning.
Jos heille tapahtuu jotain, meillä täytyy olla keino tunnistaa heidät.
Om något händer dem måste vi kunna identifiera dem.
Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.
Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade.

Resultat: 18436, Tid: 0.1457

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer